Publication detail

Network Optimatization for Interactive Telemedicine Services

HOŠEK, J. MOLNÁR, K. RŮČKA, L. DOLEŽEL, R.

Original Title

Network Optimatization for Interactive Telemedicine Services

Czech Title

Optimalizace sítě pro interaktivní telemedicínské služby

English Title

Network Optimatization for Interactive Telemedicine Services

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In medical environment, there is a fundamental demand to transfer and store large volumes of image data generated by modern medical devices and interactive telemedicine services. Currently the majority of the medical facilities spread around the country have quite limited Internet access, so these facilities require additional observation and network optimization for transfer of high load traffic generated by medical applications such as Computed Radiography or Computed Tomography. That is why we focused our work on this issue and this paper presents our result - optimal solution to transfer large volumes of image date over low-capacity links with regarding to minimum response-times. First we statistically described the traffic generated by the corresponding medical equipment and then evaluated the behaviour of these mathematical models in the OPNET Modeler discrete event simulation environment.

Czech abstract

V lékařském prostředí existuje základní požadavek na přenos a ukládání velkého množství obrazových dat generovaných moderními lékařskými zařízeními a interaktivními telemedicínskými službami. V současné době má většina lékařských přístrojů rozmístěných po zemi poměrně omezený přístup k internetu, a proto tyto zařízení potřebují dodatečnou pozornost a optimalizaci sítě pro přenos velkého množství dat generovaných lékařskými aplikacemi typu počítačová tomografie nebo počítačová radiografie. To je také důvod, proč jsme zaměřili naši práci na tento problém, a tento článek prezentuje naše výsledky - optimální řešení pro přenos velkého množství obrazových dat přes nízko-kapacitní linky s ohledem na minimální dobu odezvy. Nejprve jsme statisticky popsali síťový provoz generovaný zmíněnými lékařskými přístroji a poté jsme provedli vyhodnocení chování těchto matematických modelů v simulačním prostředí OPNET Modeler pracující pomocí diskrétních událostí.

English abstract

In medical environment, there is a fundamental demand to transfer and store large volumes of image data generated by modern medical devices and interactive telemedicine services. Currently the majority of the medical facilities spread around the country have quite limited Internet access, so these facilities require additional observation and network optimization for transfer of high load traffic generated by medical applications such as Computed Radiography or Computed Tomography. That is why we focused our work on this issue and this paper presents our result - optimal solution to transfer large volumes of image date over low-capacity links with regarding to minimum response-times. First we statistically described the traffic generated by the corresponding medical equipment and then evaluated the behaviour of these mathematical models in the OPNET Modeler discrete event simulation environment.

Keywords

Computed Radiography, Computed Tomography, medical image processing, OPNET Modeler, transmission capacity

RIV year

2010

Released

08.09.2010

ISBN

978-80-248-2261-7

Book

Proceedings of the 12th International Conference RTT 2010

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT35383,
 author="Jiří {Hošek} and Karol {Molnár} and Lukáš {Růčka} and Radek {Doležel}",
 title="Network Optimatization for Interactive Telemedicine Services",
 annote="In medical environment, there is a fundamental demand to transfer and store large volumes of image data generated by modern medical devices and interactive telemedicine services. Currently the majority of the medical facilities spread around the country have quite limited Internet access, so these facilities require additional observation and network optimization for transfer of high load traffic generated by medical applications such as Computed Radiography or Computed Tomography. That is why we focused our work on this issue and this paper presents our result - optimal solution to transfer large volumes of image date over low-capacity links with regarding to minimum response-times. First we statistically described the traffic generated by the corresponding medical equipment and then evaluated the behaviour of these mathematical models in the OPNET Modeler discrete event simulation environment.",
 booktitle="Proceedings of the 12th International Conference RTT 2010",
 chapter="35383",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2010",
 month="september",
 pages="1--4",
 type="conference paper"
}