Publication detail

An areal temperature meter

MARTINÁSEK, Z. MÁCHA, T. STANČÍK, P.

Original Title

An areal temperature meter

Czech Title

Plošný měřič teploty

English Title

An areal temperature meter

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This article describes an experimental proposal and realization of areal temperature meter with a sensors matrix. The meter is able to measure human body temperature of places where other devices fail. For example unapproachable places covered by medical aids make dif?cult for several meters in direct measuring. The ?nal proposal was successfully realized into a well-functioning device with 256 sensors on the 8 x 8 cm area. The obtained results and pieces of knowledge will be followed by further research.

Czech abstract

Článek popisuje experimentální návrh a realizaci měřiče plošného teplotního rozložení s maticí senzorů. Měřič by měl sloužit pro měření teplot na povrchu lidského těla, kde jiné typy měřičů teploty selhávají. Například, když je snímané místo zastíněno léčebnými prostředky, které brání termokameře v přímém výhledu. Výsledný návrh se podařilo realizovat do podoby výborně fungujícího měřicího přípravku s 256 senzory na ploše (8 x 8) cm s dostatečným rozlišením zobrazené teplotní mapy na displeji počítače. Na výsledky získané při realizaci bude navazovat další výzkum a vývoj měřiče.

English abstract

This article describes an experimental proposal and realization of areal temperature meter with a sensors matrix. The meter is able to measure human body temperature of places where other devices fail. For example unapproachable places covered by medical aids make dif?cult for several meters in direct measuring. The ?nal proposal was successfully realized into a well-functioning device with 256 sensors on the 8 x 8 cm area. The obtained results and pieces of knowledge will be followed by further research.

Keywords

biomedical sensor, diode, matrix of sensors, temperature map, temperature measurement.

RIV year

2010

Released

17.08.2010

ISBN

978-963-88981-0-4

Book

33nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP'2010

Pages from

94

Pages to

97

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT35061,
  author="Zdeněk {Martinásek} and Tomáš {Mácha} and Peter {Stančík}",
  title="An areal temperature meter",
  annote="This article describes an experimental proposal and
realization of areal temperature meter with a sensors matrix.
The meter is able to measure human body temperature of places
where other devices fail. For example unapproachable places
covered by medical aids make dif?cult for several meters in direct
measuring. The ?nal proposal was successfully realized into a
well-functioning device with 256 sensors on the 8 x 8 cm area.
The obtained results and pieces of knowledge will be followed
by further research.",
  booktitle="33nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP'2010",
  chapter="35061",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2010",
  month="august",
  pages="94--97",
  type="conference paper"
}