Publication detail

Fotogrammetrické sledování objemových změn stavebních materiálů

Original Title

Fotogrammetrické sledování objemových změn stavebních materiálů

Czech Title

Fotogrammetrické sledování objemových změn stavebních materiálů

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá využitím fotogrammetrie pro určování objemovývh změn stavebních materiálů.

Czech abstract

Článek se zabývá využitím fotogrammetrie pro určování objemovývh změn stavebních materiálů.

BibTex


@inproceedings{BUT33343,
 author="Petr {Kalvoda} and Daniel {Kopkáně} and Radovan {Machotka} and Jiří {Vondrák}",
 title="Fotogrammetrické sledování objemových změn stavebních materiálů",
 annote="Článek se zabývá využitím fotogrammetrie pro určování objemovývh změn stavebních materiálů.",
 address="CERM, s.r.o. Brno",
 booktitle="XII. mezinárodní vědecké konference, sekce 11 Geodézie a kartografie, Sborník příspěvků",
 chapter="33343",
 howpublished="print",
 institution="CERM, s.r.o. Brno",
 year="2009",
 month="april",
 pages="79--82",
 publisher="CERM, s.r.o. Brno",
 type="conference paper"
}