Publication detail

Určení koncentračních profilů v solárních článcích

Original Title

Určení koncentračních profilů v solárních článcích

Czech Title

Určení koncentračních profilů v solárních článcích

Language

cs

Original Abstract

Techniky stanovení koncentračních profilů na základě měření CU charakteristik jsou relativně snadné a technicky přístupné. Nicméně, pro jejich správné využití je nebytné pochopit princip této metody a její úskalí. V tomto příspěvku bude pozornost věnována solárním článkům se silně nesymetrickým přechodem n+p. Budou zavedeny některé aproximativní přístupy a bude nastíněno odvození vztahů pro stanovení koncentračních profilů a jejich interpretace. V závěru bude provedeno experimentální měření solárního článku a přechodu p+p se známým profilem koncentrací.

Czech abstract

Techniky stanovení koncentračních profilů na základě měření CU charakteristik jsou relativně snadné a technicky přístupné. Nicméně, pro jejich správné využití je nebytné pochopit princip této metody a její úskalí. V tomto příspěvku bude pozornost věnována solárním článkům se silně nesymetrickým přechodem n+p. Budou zavedeny některé aproximativní přístupy a bude nastíněno odvození vztahů pro stanovení koncentračních profilů a jejich interpretace. V závěru bude provedeno experimentální měření solárního článku a přechodu p+p se známým profilem koncentrací.

BibTex


@inproceedings{BUT32869,
 author="Robert {Macků} and Pavel {Koktavý}",
 title="Určení koncentračních profilů v solárních článcích",
 annote="Techniky stanovení koncentračních profilů na základě měření CU charakteristik jsou relativně snadné a technicky přístupné. Nicméně, pro jejich správné využití je nebytné pochopit princip této metody a její úskalí. V tomto příspěvku bude pozornost věnována solárním článkům se silně nesymetrickým přechodem n+p. Budou zavedeny některé aproximativní přístupy a bude nastíněno odvození vztahů pro stanovení koncentračních profilů a jejich interpretace. V závěru bude provedeno experimentální měření solárního článku a přechodu p+p se známým profilem koncentrací.",
 address="FEKT VUT v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009",
 chapter="32869",
 howpublished="print",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2009",
 month="august",
 pages="168--171",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="conference paper"
}