Publication detail

Analýza faktorů rozhodujících pro vznik odtoku a erozního smyvu v povodí Luhy při povodni v roce 2009

DUMBROVSKÝ, M. SOBOTKOVÁ, V. UHROVÁ, J. PAVLÍK, F.

Original Title

Analýza faktorů rozhodujících pro vznik odtoku a erozního smyvu v povodí Luhy při povodni v roce 2009

Czech Title

Analýza faktorů rozhodujících pro vznik odtoku a erozního smyvu v povodí Luhy při povodni v roce 2009

Language

cs

Original Abstract

Po povodni v povodí Luhy v červnu tohoto roku byla provedena analýza faktorů ovlivňujících erozní a odtokové poměry. Zásadní vliv na proběhlou povodňovou epizodu přikládáme extrémní srážce v součinnosti s dalšími faktory. Z komplexu faktorů ovlivňující výsledné hodnoty kulminačního průtoku je jediným faktorem, který jsme schopni ovlivnit, faktor vegetačního pokryvu.

Czech abstract

Po povodni v povodí Luhy v červnu tohoto roku byla provedena analýza faktorů ovlivňujících erozní a odtokové poměry. Zásadní vliv na proběhlou povodňovou epizodu přikládáme extrémní srážce v součinnosti s dalšími faktory. Z komplexu faktorů ovlivňující výsledné hodnoty kulminačního průtoku je jediným faktorem, který jsme schopni ovlivnit, faktor vegetačního pokryvu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT32231,
 author="Miroslav {Dumbrovský} and Veronika {Sobotková} and Jana {Uhrová} and František {Pavlík}",
 title="Analýza faktorů rozhodujících pro vznik odtoku a erozního smyvu v povodí Luhy při povodni v roce 2009",
 annote="Po povodni v povodí Luhy v červnu tohoto roku byla provedena analýza faktorů ovlivňujících erozní a odtokové poměry. Zásadní vliv na proběhlou povodňovou epizodu přikládáme extrémní srážce v součinnosti s dalšími faktory. Z komplexu faktorů ovlivňující výsledné hodnoty kulminačního průtoku je jediným faktorem, který jsme schopni ovlivnit, faktor vegetačního pokryvu.",
 address="Univerzita Palackého v Olomouci",
 booktitle="Říční krajina 6",
 chapter="32231",
 edition="první",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita Palackého v Olomouci",
 year="2009",
 month="october",
 pages="204--209",
 publisher="Univerzita Palackého v Olomouci",
 type="conference paper"
}