Publication detail

Charakterizace lokálních defektů solárních článků

Original Title

Charakterizace lokálních defektů solárních článků

Czech Title

Charakterizace lokálních defektů solárních článků

Language

cs

Original Abstract

V prezentované práci je stručně popisována problematika nedestruktivní diagnostiky vzorků solárních článků. Náš výzkum je zaměřen především na šumovou diagnostiku. Pro pochopení a popis jednotlivých dějů probíhajících ve vzorcích je nutné studium rozšířit o měření dalších elektrických závislostí. Na základě měření CU charakteristik byl vytvořen možný model lokální defektní oblasti. Na základě tohoto modelu je následně možné určit některé geometrické a eklektické vlastnosti defektu.

Czech abstract

V prezentované práci je stručně popisována problematika nedestruktivní diagnostiky vzorků solárních článků. Náš výzkum je zaměřen především na šumovou diagnostiku. Pro pochopení a popis jednotlivých dějů probíhajících ve vzorcích je nutné studium rozšířit o měření dalších elektrických závislostí. Na základě měření CU charakteristik byl vytvořen možný model lokální defektní oblasti. Na základě tohoto modelu je následně možné určit některé geometrické a eklektické vlastnosti defektu.

BibTex


@inproceedings{BUT31388,
 author="Robert {Macků} and Pavel {Koktavý} and Pavel {Škarvada}",
 title="Charakterizace lokálních defektů solárních článků",
 annote="V prezentované práci je stručně popisována problematika nedestruktivní diagnostiky vzorků solárních článků. Náš výzkum je zaměřen především na šumovou diagnostiku. Pro pochopení a popis jednotlivých dějů probíhajících ve vzorcích je nutné studium rozšířit o měření dalších elektrických závislostí. Na základě měření CU charakteristik byl vytvořen možný model lokální defektní oblasti. Na základě tohoto modelu je následně možné určit některé geometrické a eklektické vlastnosti defektu.",
 address="Brno University of Technology",
 booktitle="Non-destructive testing in engineering practice",
 chapter="31388",
 edition="-",
 howpublished="print",
 institution="Brno University of Technology",
 year="2008",
 month="november",
 pages="74--77",
 publisher="Brno University of Technology",
 type="conference paper"
}