Publication detail

Využití CSP při odhadování nákladů workflow procesů

Original Title

Využití CSP při odhadování nákladů workflow procesů

Czech Title

Využití CSP při odhadování nákladů workflow procesů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek představuje myšlenku, jak by bylo možné využít formální specifikaci komunikujících sekvenčních procesů (CSP) v oblasti softwarového měření. Přesněji jak využít CSP při stanovení odhadů nákladů na vyvíjené workflow procesy. Pro odhadování nákladů bude v příspěvku použita metoda funkčních bodů FPA a tento postup bude následně prezentován na konkrétním příkladu workflow procesu.

Czech abstract

Příspěvek představuje myšlenku, jak by bylo možné využít formální specifikaci komunikujících sekvenčních procesů (CSP) v oblasti softwarového měření. Přesněji jak využít CSP při stanovení odhadů nákladů na vyvíjené workflow procesy. Pro odhadování nákladů bude v příspěvku použita metoda funkčních bodů FPA a tento postup bude následně prezentován na konkrétním příkladu workflow procesu.

BibTex


@inproceedings{BUT30074,
 author="Jana {Sedláčková}",
 title="Využití CSP při odhadování nákladů workflow procesů",
 annote="Příspěvek představuje myšlenku, jak by bylo možné využít formální specifikaci
komunikujících sekvenčních procesů (CSP) v oblasti softwarového měření. Přesněji
jak využít CSP při stanovení odhadů nákladů na vyvíjené workflow procesy. Pro
odhadování nákladů bude v příspěvku použita metoda funkčních bodů FPA a tento
postup bude následně prezentován na konkrétním příkladu workflow procesu.",
 address="Masarykova universita",
 booktitle="Sborník příspěvků 4. Letní školy aplikované informatiky",
 chapter="30074",
 institution="Masarykova universita",
 year="2007",
 month="august",
 pages="11--15",
 publisher="Masarykova universita",
 type="conference paper"
}