Publication detail

Numerické modelování terahertzových struktur

Original Title

Numerické modelování terahertzových struktur

Czech Title

Numerické modelování terahertzových struktur

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku se zabýváme modelováním mikrovlnného spektroskopu a jeho komponent

Czech abstract

V příspěvku se zabýváme modelováním mikrovlnného spektroskopu a jeho komponent

BibTex


@inproceedings{BUT26696,
 author="Jaroslav {Láčík} and Zbyněk {Lukeš} and Zbyněk {Raida}",
 title="Numerické modelování terahertzových struktur",
 annote="V příspěvku se zabýváme modelováním mikrovlnného spektroskopu a jeho komponent",
 address="ČES",
 booktitle="Referáty přednesené na 28. semináři ČES - SYSTÉMY V SUBMILIMETROVÉ A OPTICKÉ OBLASTI",
 chapter="26696",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ČES",
 year="2008",
 month="june",
 pages="10--13",
 publisher="ČES",
 type="conference paper"
}