Publication detail

Benchmarking a jeho procesy

ZOUHAROVÁ, J. KOTKOVÁ, E.

Original Title

Benchmarking a jeho procesy

Czech Title

Benchmarking a jeho procesy

Language

cs

Original Abstract

V úvodu svého příspěvku uvádí autorky současný stav v problematice konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků. Dále popisují základní přístupy k benchmarkingu jako nedílené součásti systému měření výkonnosti podniku a snaží se popsat benchmarkingové procesy. V závěru poukazují na důležitost samotného benchmarkingu v podnicích.

Czech abstract

V úvodu svého příspěvku uvádí autorky současný stav v problematice konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků. Dále popisují základní přístupy k benchmarkingu jako nedílené součásti systému měření výkonnosti podniku a snaží se popsat benchmarkingové procesy. V závěru poukazují na důležitost samotného benchmarkingu v podnicích.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT26654,
 author="Jitka {Zouharová} and Eva {Kotková}",
 title="Benchmarking a jeho procesy",
 annote="V úvodu svého příspěvku uvádí autorky současný stav v problematice konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků. Dále popisují základní přístupy k benchmarkingu jako nedílené součásti systému měření výkonnosti podniku a snaží se popsat benchmarkingové procesy. V závěru poukazují na důležitost samotného benchmarkingu v podnicích.",
 address="UTB ve Zlíně",
 booktitle="Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference",
 chapter="26654",
 institution="UTB ve Zlíně",
 year="2007",
 month="april",
 publisher="UTB ve Zlíně",
 type="conference paper"
}