Publication detail

Mostní konstrukce z vysokopevnostního betonu

Original Title

Mostní konstrukce z vysokopevnostního betonu

Czech Title

Mostní konstrukce z vysokopevnostního betonu

Language

cs

Original Abstract

Na příkladech navržených lávek pro pěší jsou uvedeny možnosti využití vysokopevnostního betonu. Tyto konstrukce jsou popsány z hlediska architektonického a konstrukčního řešení. Postup a technologie výstavby je také uveden.

Czech abstract

Na příkladech navržených lávek pro pěší jsou uvedeny možnosti využití vysokopevnostního betonu. Tyto konstrukce jsou popsány z hlediska architektonického a konstrukčního řešení. Postup a technologie výstavby je také uveden.

BibTex


@inproceedings{BUT21537,
 author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas}",
 title="Mostní konstrukce z vysokopevnostního betonu",
 annote="Na příkladech navržených lávek pro pěší jsou uvedeny možnosti využití vysokopevnostního betonu. Tyto konstrukce jsou popsány z hlediska architektonického a konstrukčního řešení. Postup a technologie výstavby je také uveden.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="12. Betonářské dny - Sborník příspěvků",
 chapter="21537",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2005",
 month="november",
 pages="192--197",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}