Publication detail

Pilíře vysokoškolského vzdělávání konstruktérů výrobních strojů

Original Title

Pilíře vysokoškolského vzdělávání konstruktérů výrobních strojů

Czech Title

Pilíře vysokoškolského vzdělávání konstruktérů výrobních strojů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá analýzou společenské potřeby strojních inženýrů v oboru "Stavba výrobních strojů a zařízení a jejich automatizace a robotizace", všímá si jejich společenského postavení a nejdůležitějších pilířů jejich vysokoškolského vzdělávání, které garantuje na VUT v Brně Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá analýzou společenské potřeby strojních inženýrů v oboru "Stavba výrobních strojů a zařízení a jejich automatizace a robotizace", všímá si jejich společenského postavení a nejdůležitějších pilířů jejich vysokoškolského vzdělávání, které garantuje na VUT v Brně Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky.

BibTex


@inproceedings{BUT21436,
 author="Zdeněk {Kolíbal}",
 title="Pilíře vysokoškolského vzdělávání konstruktérů výrobních strojů",
 annote="Příspěvek se zabývá analýzou společenské potřeby strojních inženýrů v oboru "Stavba výrobních strojů a zařízení a jejich automatizace a robotizace", všímá si jejich společenského postavení a nejdůležitějších pilířů jejich vysokoškolského vzdělávání, které garantuje na VUT v Brně Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky.",
 booktitle="Setkání ústavů a kateder oborů výrobní stroje a robotika Strojní inženýři pro XXI. století",
 chapter="21436",
 year="2005",
 month="september",
 pages="12--16",
 type="conference paper"
}