Publication detail

Evaluation of noise of selected gearing in a gearbox

MAZŮREK, I. DOČKAL, A. HOLÝ, J.

Original Title

Hodnocení hluku vybraného soukolí ozubené převodovky

Czech Title

Hodnocení hluku vybraného soukolí ozubené převodovky

English Title

Evaluation of noise of selected gearing in a gearbox

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V praxi se lze často setkat s požadavkem posouzení hlučnosti ozubeného soukolí zamontovaného v poměrně složité, zpravidla vícestupňové převodové skříni. Vlivem rezonanční struktury převodovky a široké škály různých používaných převodů, vzniká celá řada nejrůznějších problémů, počínaje identifikací zkoumaného soukolí až po zjištění otáčkové závislosti hlukového spektra. Článek popisuje metodiku měření a vyhodnocení používanou na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně k posouzení vibroakustické emise záběru ozubených soukolí ve vícestupňových převodovkách. Na příkladu stálého převodu v převodovce osobního automobilu je demonstrována metoda řádové sumace, kterou byl posuzován význam konstrukčních úprav ozubení a jejich přínos s ohledem na celkovou hlučnost zařízení.

Czech abstract

V praxi se lze často setkat s požadavkem posouzení hlučnosti ozubeného soukolí zamontovaného v poměrně složité, zpravidla vícestupňové převodové skříni. Vlivem rezonanční struktury převodovky a široké škály různých používaných převodů, vzniká celá řada nejrůznějších problémů, počínaje identifikací zkoumaného soukolí až po zjištění otáčkové závislosti hlukového spektra. Článek popisuje metodiku měření a vyhodnocení používanou na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně k posouzení vibroakustické emise záběru ozubených soukolí ve vícestupňových převodovkách. Na příkladu stálého převodu v převodovce osobního automobilu je demonstrována metoda řádové sumace, kterou byl posuzován význam konstrukčních úprav ozubení a jejich přínos s ohledem na celkovou hlučnost zařízení.

English abstract

Practically we can often meet with a requirement of a noisiness appreciation of a toothed gear installed in a relatively complicated multi-speed change gearbox. Owing to the gearbox resonance structure and the wide scale of the used gear ratios there is a lot of tasks, e.g. an identification of the measured gear or a finding of noise spectrum revolution dependence. The article describes the method of measuring and evaluation used in the Institute of Design FME BUT for the appreciation of a toothed gear mesh vibro-acoustic emission in a multi-speed gearboxes. The example demonstrates the method of an order summation used for an evaluation of gearing constructional edits of an automobile gearbox spur gear final ratio and their contribution with reference to total machinery noisiness.

Keywords

noise, evaluation, multistage gearbox

Released

12.04.2002

Publisher

Academia centrum Zlín

Location

Zlín

ISBN

80-214-1578-9

Book

Sborník přednášek mezinárodní konference TD2000 - DIAGON 2000

Edition number

1

Pages from

216

Pages to

221

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT21001,
 author="Ivan {Mazůrek} and Aleš {Dočkal} and Jaroslav {Holý}",
 title="Hodnocení hluku vybraného soukolí ozubené převodovky",
 annote="V praxi se lze často setkat s požadavkem posouzení hlučnosti ozubeného soukolí zamontovaného v poměrně složité, zpravidla vícestupňové převodové skříni. Vlivem rezonanční struktury převodovky a široké škály různých používaných převodů, vzniká celá řada nejrůznějších problémů, počínaje identifikací zkoumaného soukolí až po zjištění otáčkové závislosti hlukového spektra. 
Článek popisuje metodiku měření a vyhodnocení používanou na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně k posouzení vibroakustické emise záběru ozubených soukolí ve vícestupňových převodovkách. Na příkladu stálého převodu v převodovce osobního automobilu je demonstrována metoda řádové sumace, kterou byl posuzován význam konstrukčních úprav ozubení a jejich přínos s ohledem na celkovou hlučnost zařízení. 
",
 address="Academia centrum Zlín",
 booktitle="Sborník přednášek mezinárodní konference TD2000 - DIAGON 2000",
 chapter="21001",
 institution="Academia centrum Zlín",
 year="2002",
 month="april",
 pages="216--221",
 publisher="Academia centrum Zlín",
 type="conference paper"
}