Publication detail

Využití uhlíkových nanotrubic v oblasti tlustovrstvých senzorů.

Original Title

Využití uhlíkových nanotrubic v oblasti tlustovrstvých senzorů.

Czech Title

Využití uhlíkových nanotrubic v oblasti tlustovrstvých senzorů.

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek pojednává o oblasti miniaturních elektrochemických senzorů pro měření v roztocích. Cílem práce je vývoj senzoru pro stopovou analýzu těžkých kovů rozpuštěných ve vodných roztocích. V této práci byl vyvinut nový typ tlustovrstvého amperometrický senzoru, který je vhodný pro měření s různými druhy materiálů pracovních elektrod. Bylo vyrobeno několik různých materiálů pro pracovní elektrody založených na uhlíkových nanotrubicích. Všechny senzory byly proměřeny přidáváním vzorku obsahujícím kadmium do základního roztoku KCl. V závěru jsou porovnány výstupní proudové odezvy senzorů a jejich kalibrační křivky s jednotlivými druhy testovaných elektrod a s některými dalšími grafitovými materiály použitých v předchozí práci.

Czech abstract

Tento příspěvek pojednává o oblasti miniaturních elektrochemických senzorů pro měření v roztocích. Cílem práce je vývoj senzoru pro stopovou analýzu těžkých kovů rozpuštěných ve vodných roztocích. V této práci byl vyvinut nový typ tlustovrstvého amperometrický senzoru, který je vhodný pro měření s různými druhy materiálů pracovních elektrod. Bylo vyrobeno několik různých materiálů pro pracovní elektrody založených na uhlíkových nanotrubicích. Všechny senzory byly proměřeny přidáváním vzorku obsahujícím kadmium do základního roztoku KCl. V závěru jsou porovnány výstupní proudové odezvy senzorů a jejich kalibrační křivky s jednotlivými druhy testovaných elektrod a s některými dalšími grafitovými materiály použitých v předchozí práci.

BibTex


@inproceedings{BUT20919,
 author="Jan {Prášek} and Martin {Adámek}",
 title="Využití uhlíkových nanotrubic v oblasti tlustovrstvých senzorů.",
 annote="Tento příspěvek pojednává o oblasti miniaturních elektrochemických senzorů pro měření v roztocích. Cílem práce je vývoj senzoru pro stopovou analýzu těžkých kovů rozpuštěných ve vodných roztocích. V této práci byl vyvinut nový typ tlustovrstvého amperometrický senzoru, který je vhodný pro měření s různými druhy materiálů pracovních elektrod. Bylo vyrobeno několik různých materiálů pro pracovní elektrody založených na uhlíkových nanotrubicích. Všechny senzory byly proměřeny přidáváním vzorku obsahujícím kadmium do základního roztoku KCl. V závěru jsou porovnány výstupní proudové odezvy senzorů a jejich kalibrační křivky s jednotlivými druhy testovaných elektrod a s některými dalšími grafitovými materiály použitých v předchozí práci.",
 address="Z. Novotny",
 booktitle="Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Sborník seminare",
 chapter="20919",
 institution="Z. Novotny",
 year="2005",
 month="december",
 pages="146",
 publisher="Z. Novotny",
 type="conference paper"
}