Publication detail

Dielektrická relaxační spektroskopie fólie v časové oblasti

Original Title

Dielektrická relaxační spektroskopie fólie v časové oblasti

Czech Title

Dielektrická relaxační spektroskopie fólie v časové oblasti

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá aplikací elektrometru Keithley 617 v měření vybíjecích charakteristik dielektrik pro použití v dielektrické relaxační spektroskopii v časové oblasti. Nejprve jsou zmíněny základní poznatky o elektrických parametrech dielektrických materiálů, na základě nichž lze posoudit jejich vlastnosti pro požadované využití. Dále jsou diskutovány metody měření těchto parametrů ve frekvenční i časové oblasti. V našem případě budou prezentovány výsledky měření DRS v časové oblasti bez použití referenčního kapacitoru, měřící pracoviště umožňuje měření resorpčních charakteristik zkoumaného vzorku dielektrika. Závěr obsahuje shrnutí vlastností současného pracoviště dielektrické relaxační spektroskopie.

Czech abstract

Tento článek se zabývá aplikací elektrometru Keithley 617 v měření vybíjecích charakteristik dielektrik pro použití v dielektrické relaxační spektroskopii v časové oblasti. Nejprve jsou zmíněny základní poznatky o elektrických parametrech dielektrických materiálů, na základě nichž lze posoudit jejich vlastnosti pro požadované využití. Dále jsou diskutovány metody měření těchto parametrů ve frekvenční i časové oblasti. V našem případě budou prezentovány výsledky měření DRS v časové oblasti bez použití referenčního kapacitoru, měřící pracoviště umožňuje měření resorpčních charakteristik zkoumaného vzorku dielektrika. Závěr obsahuje shrnutí vlastností současného pracoviště dielektrické relaxační spektroskopie.

BibTex


@inproceedings{BUT19902,
 author="Tomáš {Palai-Dany}",
 title="Dielektrická relaxační spektroskopie fólie v časové oblasti",
 annote="Tento článek se zabývá aplikací elektrometru Keithley 617 v měření vybíjecích charakteristik dielektrik pro použití v dielektrické relaxační spektroskopii v časové oblasti. Nejprve jsou zmíněny základní poznatky o elektrických parametrech dielektrických materiálů, na základě nichž lze posoudit jejich vlastnosti pro požadované využití. Dále jsou diskutovány metody měření těchto parametrů ve frekvenční i časové oblasti. V našem případě budou prezentovány výsledky měření DRS v časové oblasti bez použití referenčního kapacitoru, měřící pracoviště umožňuje měření resorpčních charakteristik zkoumaného vzorku dielektrika. Závěr obsahuje shrnutí vlastností současného pracoviště dielektrické relaxační spektroskopie.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Elektrotechnika a informatika 2006",
 chapter="19902",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2006",
 month="january",
 pages="47--50",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}