Publication detail

Měření intenzity ultrazvukových měřících systémů

Original Title

Měření intenzity ultrazvukových měřících systémů

Czech Title

Měření intenzity ultrazvukových měřících systémů

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá měřením ultrazvukových polí. Podrobněji je zde popsána metoda využívající hydrofonu ke zjištění akustického tlaku v prostoru. V první části bude věnováno pár slov ultrazvukovému vlnění. Dále samotné metodě měření a konec článku bude náležet zpracování a vyhodnocení změřených dat.

Czech abstract

Článek se zabývá měřením ultrazvukových polí. Podrobněji je zde popsána metoda využívající hydrofonu ke zjištění akustického tlaku v prostoru. V první části bude věnováno pár slov ultrazvukovému vlnění. Dále samotné metodě měření a konec článku bude náležet zpracování a vyhodnocení změřených dat.

BibTex


@inproceedings{BUT19108,
 author="Michal {Raška}",
 title="Měření intenzity ultrazvukových měřících systémů",
 annote="Článek se zabývá měřením ultrazvukových polí. Podrobněji je zde popsána metoda využívající hydrofonu ke zjištění akustického tlaku v prostoru. V první části bude věnováno pár slov ultrazvukovému vlnění. Dále samotné metodě měření a konec článku bude náležet zpracování a vyhodnocení změřených dat.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav fyziky",
 booktitle="Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích: Moderní diagnostika materiálů a součástek",
 chapter="19108",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav fyziky",
 number="1",
 year="2006",
 month="january",
 pages="129",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav fyziky",
 type="conference paper"
}