Publication detail

Aktuální změny v oblasti daní od roku 2006

ZOUHAROVÁ, J.

Original Title

Aktuální změny v oblasti daní od roku 2006

Czech Title

Aktuální změny v oblasti daní od roku 2006

Language

cs

Original Abstract

V tomto příspěvku se zabývám aktuálními novelami zákonů se zaměřením na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o kterých se v současnosti velmi diskutuje. Také se zmíním o dalších novinkách v oblasti daní a jejich správy. Mezi tyto změny patří např. zvýšení tzv. paušálních výdajů, vedení společné daňové evidence účastníků sdružení, zvýšení základu daně z příjmů pro rok 2006 nebo 21 novelizačních bodů v zákoně o dani z přidané hodnoty, které mají platnost k 1.1.2006. Novou záležitostí je také defininování pojmu sociální bydlení.

Czech abstract

V tomto příspěvku se zabývám aktuálními novelami zákonů se zaměřením na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o kterých se v současnosti velmi diskutuje. Také se zmíním o dalších novinkách v oblasti daní a jejich správy. Mezi tyto změny patří např. zvýšení tzv. paušálních výdajů, vedení společné daňové evidence účastníků sdružení, zvýšení základu daně z příjmů pro rok 2006 nebo 21 novelizačních bodů v zákoně o dani z přidané hodnoty, které mají platnost k 1.1.2006. Novou záležitostí je také defininování pojmu sociální bydlení.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18615,
 author="Jitka {Zouharová}",
 title="Aktuální změny v oblasti daní od roku 2006",
 annote="V tomto příspěvku se zabývám aktuálními novelami zákonů se zaměřením na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o kterých se v současnosti velmi diskutuje. Také se zmíním o dalších novinkách v oblasti daní a jejich správy. Mezi tyto změny patří např. zvýšení tzv. paušálních výdajů, vedení společné daňové evidence účastníků sdružení, zvýšení základu daně z příjmů pro rok 2006 nebo 21 novelizačních bodů v zákoně o dani z přidané hodnoty, které mají platnost k 1.1.2006. Novou záležitostí je také defininování pojmu sociální bydlení.",
 address="UTB Zlín",
 booktitle="Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské konference",
 chapter="18615",
 institution="UTB Zlín",
 year="2006",
 month="april",
 publisher="UTB Zlín",
 type="conference paper"
}