Publication detail

Experimentální vozík

Original Title

Experimentální vozík

Czech Title

Experimentální vozík

Language

cs

Original Abstract

Modelování mechanických soustav je velmi rozšířenou disciplínou. Článek se zabývá problematikou matematické simulace zavěšení kola automobilu. Závěs kola je modelován pomocí metody čtvrtinového modelu automobilu. Závěr článku je věnován stavbě experimentálního vozíku, který umožní srovnání matematického modelu s reálnou soustavou.

Czech abstract

Modelování mechanických soustav je velmi rozšířenou disciplínou. Článek se zabývá problematikou matematické simulace zavěšení kola automobilu. Závěs kola je modelován pomocí metody čtvrtinového modelu automobilu. Závěr článku je věnován stavbě experimentálního vozíku, který umožní srovnání matematického modelu s reálnou soustavou.

BibTex


@inproceedings{BUT17762,
 author="František {Pražák} and Ivan {Mazůrek}",
 title="Experimentální vozík",
 annote="Modelování mechanických soustav je velmi rozšířenou disciplínou. Článek se zabývá problematikou matematické simulace zavěšení kola automobilu. Závěs kola je modelován pomocí metody čtvrtinového modelu automobilu. Závěr článku je věnován stavbě experimentálního vozíku, který umožní srovnání matematického modelu s reálnou soustavou.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník 45. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů",
 chapter="17762",
 institution="VUT v Brně",
 year="2004",
 month="september",
 pages="540",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}