Publication detail

Segmentace nahrávek živých jednání podle mluvčího

MOTLÍČEK, P.

Original Title

Segmentace nahrávek živých jednání podle mluvčího

Czech Title

Segmentace nahrávek živých jednání podle mluvčího

Language

cs

Original Abstract

Ve své přednášce bych se rád zmínil o současné práci v oblasti výzkumu skupiny pracovníkú vedených Doc. Zemčíkem a Doc. Černockým na Ústavu počítačové grafiky a multimédií FIT v Brně: http://www.fit.vutbr.cz/units/UPGM/
Hlavní část výzkumu je pokryta integrovaným projektem "Augmented Multiparty Interaction" (AMI) podporovaným Evropskou Unií, kterého se účastní mimo FIT mnoho dalších partnerú z evropských univerzit i prúmyslu. Tedy v první části přednášky budou prezentovány hlavní cíle AMI projektu, jakož i vlastní přispění našeho ústavu na celkovém řešení projektu. Ve druhé části si dovolím zmínit vlastní práci v AMI projektu, která se na počátku projektu zabývala především audio-vizuálním rozpoznáváním řeči. V posledním čase
se však hlavně jedná o automatické segmentování živých jednání podle mluvčího.

Czech abstract

Ve své přednášce bych se rád zmínil o současné práci v oblasti výzkumu skupiny pracovníkú vedených Doc. Zemčíkem a Doc. Černockým na Ústavu počítačové grafiky a multimédií FIT v Brně: http://www.fit.vutbr.cz/units/UPGM/
Hlavní část výzkumu je pokryta integrovaným projektem "Augmented Multiparty Interaction" (AMI) podporovaným Evropskou Unií, kterého se účastní mimo FIT mnoho dalších partnerú z evropských univerzit i prúmyslu. Tedy v první části přednášky budou prezentovány hlavní cíle AMI projektu, jakož i vlastní přispění našeho ústavu na celkovém řešení projektu. Ve druhé části si dovolím zmínit vlastní práci v AMI projektu, která se na počátku projektu zabývala především audio-vizuálním rozpoznáváním řeči. V posledním čase
se však hlavně jedná o automatické segmentování živých jednání podle mluvčího.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT17584,
  author="Petr {Motlíček}",
  title="Segmentace nahrávek živých jednání podle mluvčího",
  annote="Ve své přednášce bych se rád zmínil o současné práci v oblasti výzkumu skupiny pracovníkú vedených Doc. Zemčíkem a Doc. Černockým na Ústavu počítačové grafiky a multimédií FIT v Brně: http://www.fit.vutbr.cz/units/UPGM/
Hlavní část výzkumu je pokryta integrovaným projektem "Augmented Multiparty Interaction" (AMI) podporovaným Evropskou Unií, kterého se účastní mimo FIT mnoho dalších partnerú z evropských univerzit i prúmyslu. Tedy v první části přednášky budou prezentovány hlavní cíle AMI projektu, jakož i vlastní přispění našeho ústavu na celkovém řešení projektu. Ve druhé části si dovolím zmínit vlastní práci v AMI projektu, která se na počátku projektu zabývala především audio-vizuálním rozpoznáváním řeči. V posledním čase
se však hlavně jedná o automatické segmentování živých jednání podle mluvčího.", address="Ústav radioelektroniky FEKT VUT", booktitle="Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004", chapter="17584", edition="REL03V", institution="Ústav radioelektroniky FEKT VUT", year="2004", month="december", publisher="Ústav radioelektroniky FEKT VUT", type="conference paper" }