Publication detail

Možnosti aplikace prostorových geometrických modelů lidských tkání v dentální chirurgii

KRŠEK, P., ČERNOCHOVÁ, P., KAŇOVSKÁ, K., KRUPA, P.

Original Title

Možnosti aplikace prostorových geometrických modelů lidských tkání v dentální chirurgii

Czech Title

Možnosti aplikace prostorových geometrických modelů lidských tkání v dentální chirurgii

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá možnostmi tvorby a použití prostorových geometrických modelů lidských tkání (kostí i měkkých tkání) v oblasti dentální chirurgie.
Geometrické modely tkání jsou definovány svým prostorovým povrchem prostřednictvím polygonální trojúhelníkové sítě. Základem pro jejich tvorbu jsou prostorová diskrétní data získaná CT/MR vyšetřením. S vytvořenými modely tkání je možné pracovat virtuálně v počítači nebo v případě potřeby vyrobit "fyzické kopie" vybraných tkání, s využitím technologií CAD/CAM a Rapid Prototyping. Virtuální i fyzické modely tkání je možné použít např. pro plánování, simulaci a testování operací a různých operačních postupů.
Celý proces tvorby geometrických modelů tkání probíhá zcela automaticky, s výjimkou segmentace tkání, která představuje jediný rozsáhlejší uživatelský vstup. Časová náročnost vlastní tvorby modelů tkání je v závislosti na výkonu použitého počítače a rozsahu modelu od několika sekund do několika minut.
Na závěr příspěvku budou nastíněny konkrétní možnosti použití získaných prostorových geometrických modelů tkání v oblasti dentální chirurgie. Součástí budou také praktické příklady aplikací v oblasti dentální chirurgie (dolní čelist, horní čelist, zuby) s ukázkou příslušných počítačových i fyzických modelu tkání.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá možnostmi tvorby a použití prostorových geometrických modelů lidských tkání (kostí i měkkých tkání) v oblasti dentální chirurgie.
Geometrické modely tkání jsou definovány svým prostorovým povrchem prostřednictvím polygonální trojúhelníkové sítě. Základem pro jejich tvorbu jsou prostorová diskrétní data získaná CT/MR vyšetřením. S vytvořenými modely tkání je možné pracovat virtuálně v počítači nebo v případě potřeby vyrobit "fyzické kopie" vybraných tkání, s využitím technologií CAD/CAM a Rapid Prototyping. Virtuální i fyzické modely tkání je možné použít např. pro plánování, simulaci a testování operací a různých operačních postupů.
Celý proces tvorby geometrických modelů tkání probíhá zcela automaticky, s výjimkou segmentace tkání, která představuje jediný rozsáhlejší uživatelský vstup. Časová náročnost vlastní tvorby modelů tkání je v závislosti na výkonu použitého počítače a rozsahu modelu od několika sekund do několika minut.
Na závěr příspěvku budou nastíněny konkrétní možnosti použití získaných prostorových geometrických modelů tkání v oblasti dentální chirurgie. Součástí budou také praktické příklady aplikací v oblasti dentální chirurgie (dolní čelist, horní čelist, zuby) s ukázkou příslušných počítačových i fyzických modelu tkání.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT16908,
  author="Přemysl {Kršek} and Pavlína {Černochová} and Karin {Kaňovská} and Petr {Krupa}",
  title="Možnosti aplikace prostorových geometrických modelů lidských tkání v dentální chirurgii",
  annote="Příspěvek se zabývá možnostmi tvorby a použití
prostorových geometrických modelů lidských tkání (kostí i měkkých tkání) v
oblasti dentální chirurgie.
Geometrické modely tkání jsou definovány svým prostorovým povrchem prostřednictvím polygonální trojúhelníkové sítě. Základem pro jejich tvorbu jsou prostorová diskrétní data získaná CT/MR vyšetřením. S vytvořenými modely tkání je možné pracovat virtuálně v počítači nebo v případě potřeby vyrobit "fyzické kopie" vybraných tkání, s využitím technologií CAD/CAM a Rapid Prototyping. Virtuální i fyzické modely tkání je možné použít např. pro plánování, simulaci a testování operací a různých operačních postupů.
Celý proces tvorby geometrických modelů tkání probíhá zcela automaticky, s výjimkou segmentace tkání, která představuje jediný rozsáhlejší uživatelský vstup. Časová náročnost vlastní tvorby modelů tkání je v závislosti na výkonu použitého počítače a rozsahu modelu od několika sekund do několika minut.
Na závěr příspěvku budou nastíněny konkrétní možnosti použití získaných prostorových geometrických modelů tkání v oblasti dentální chirurgie. Součástí budou také praktické příklady aplikací v oblasti dentální chirurgie (dolní čelist, horní čelist, zuby) s ukázkou příslušných počítačových i fyzických modelu tkání.", address="Lékařská fakulta Masarykovy university", booktitle="VII Brněnské implantologické dny", chapter="16908", institution="Lékařská fakulta Masarykovy university", year="2004", month="march", pages="12--12", publisher="Lékařská fakulta Masarykovy university", type="conference paper" }