Patent detail

Vysoce odolný správkový kompozit pro rekonstrukce objektu z taveného cedice s využitím druhotných surovin

HODUL, J. JAKUBÍK, A. DROCHYTKA, R.

Patent type

Utility model

Abstract

Jedná se o vysoce odolný správkový kompozit, který je tvořen polymerní správkovou hmotou tvořenou dvousložkovým pojivem na epoxidové bázi a vhodně upravenou druhotnou surovinou zastupující plnivo. Po řádném promíchání a následném vytvrzení těchto složek vznikne vysoce odolný správkový kompozit určený pro rekonstrukce poškozených objektů z taveného čediče. Tento kompozit obsahuje složku A, složku B a plnivo. Složka A sestává z nejméně jedné látky s epoxidovou funkční skupinou, představující nízkoviskózní polymerní pojivo (20% až 30% hm.) a směs aditiv. Plnivo je tvořeno druhotnou surovinou, odpadem z výroby taveného čediče, v množství maximálně 80% hm. o velikosti částic 0–2 mm.

Keywords

polymerní hmota, odolný kompozit, tavený čedič, plnivo, sanace

Patent number

33000

Date of registration

16.07.2019

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana

Documents