Publication detail

ZHODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY PRO DETEKCI ALKALICKÉ KŘEMIČITÉ REAKCE KAMENIVA V BETONU

Gusak D. Brožovský J., Hela R.

Original Title

ZHODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY PRO DETEKCI ALKALICKÉ KŘEMIČITÉ REAKCE KAMENIVA V BETONU

Czech Title

ZHODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY PRO DETEKCI ALKALICKÉ KŘEMIČITÉ REAKCE KAMENIVA V BETONU

Language

cs

Original Abstract

Alkalická křemičitá reakce kameniva v betonu způsobuje narušení vnitřní struktury betonu. Cílem této práce je ověřit využití ultrazvukové impulsové metody pro zjišťování změn ve vnitřní struktuře betonu, které jsou způsobeny alkalicko-křemičitou reakcí. Pro ověření využitelnosti této metody byly připraveny vzorky, které obsahovaly kamenivo ze dvou druhů, konkrétně, kamenivo s obsahem SiO2 98 % a drobu. Jsou uvedeny poznatky trendech vývoje rychlosti šíření ultrazvukového impulsu v závislosti na změnách ve struktuře malt obsahující kamenivo z uvedených hornin, které nejsou zatím jednoznačné, a proto je nezbytné provedení rozsáhlejších prací event. doplnění o další metody které umožní detailněji zkoumat změny ve vnitřní struktuře kompozitů.

Czech abstract

Alkalická křemičitá reakce kameniva v betonu způsobuje narušení vnitřní struktury betonu. Cílem této práce je ověřit využití ultrazvukové impulsové metody pro zjišťování změn ve vnitřní struktuře betonu, které jsou způsobeny alkalicko-křemičitou reakcí. Pro ověření využitelnosti této metody byly připraveny vzorky, které obsahovaly kamenivo ze dvou druhů, konkrétně, kamenivo s obsahem SiO2 98 % a drobu. Jsou uvedeny poznatky trendech vývoje rychlosti šíření ultrazvukového impulsu v závislosti na změnách ve struktuře malt obsahující kamenivo z uvedených hornin, které nejsou zatím jednoznačné, a proto je nezbytné provedení rozsáhlejších prací event. doplnění o další metody které umožní detailněji zkoumat změny ve vnitřní struktuře kompozitů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT161766,
 author="Dmitrii {Gusak} and Jiří {Brožovský} and Rudolf {Hela}",
 title="ZHODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY PRO DETEKCI ALKALICKÉ KŘEMIČITÉ REAKCE KAMENIVA V BETONU",
 annote="Alkalická křemičitá reakce kameniva v betonu způsobuje narušení vnitřní struktury betonu. Cílem této práce je ověřit využití ultrazvukové impulsové metody pro zjišťování změn ve vnitřní struktuře betonu, které jsou způsobeny alkalicko-křemičitou reakcí. Pro ověření využitelnosti této metody byly připraveny vzorky, které obsahovaly kamenivo ze dvou druhů, konkrétně, kamenivo s obsahem SiO2 98 % a drobu. Jsou uvedeny poznatky trendech vývoje rychlosti šíření ultrazvukového impulsu v závislosti na změnách ve struktuře malt obsahující kamenivo z uvedených hornin, které nejsou zatím jednoznačné, a proto je nezbytné provedení rozsáhlejších prací event. doplnění o další metody které umožní detailněji zkoumat změny ve vnitřní struktuře kompozitů.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ JUNIORSTAV 2019",
 chapter="161766",
 howpublished="print",
 institution="VUT Brno",
 year="2020",
 month="january",
 pages="628--635",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}