Publication detail

Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW

Original Title

Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW

Czech Title

Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW

Language

cs

Original Abstract

Vtomto příspěvku je představen návrh a konstrukce dvojspínačového blokujícího DC/DC měniče o vysokém výstupním výkonu 12 kW. Je také představeno zapojení a princip funkce nového pasivního bezztrátového kvazirezonančního odlehčovacího článku pro tento měnič. Součástí příspěvku jsou oscilogramy naměřené na oživeném měniči a naměřená mapa účinnosti. Zkonstruovaný měnič, využívající navržený odlehčovací článek, dosahuje účinnosti až 97 %. Je zachována vysoká účinnost i při nižším výstupním proudu a napětí.

Czech abstract

Vtomto příspěvku je představen návrh a konstrukce dvojspínačového blokujícího DC/DC měniče o vysokém výstupním výkonu 12 kW. Je také představeno zapojení a princip funkce nového pasivního bezztrátového kvazirezonančního odlehčovacího článku pro tento měnič. Součástí příspěvku jsou oscilogramy naměřené na oživeném měniči a naměřená mapa účinnosti. Zkonstruovaný měnič, využívající navržený odlehčovací článek, dosahuje účinnosti až 97 %. Je zachována vysoká účinnost i při nižším výstupním proudu a napětí.

BibTex


@inproceedings{BUT159665,
  author="Jan {Martiš} and Pavel {Vorel} and Radoslav {Cipín}",
  title="Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW",
  annote="Vtomto příspěvku je představen návrh a konstrukce dvojspínačového blokujícího DC/DC měniče o vysokém výstupním výkonu 12 kW. Je také představeno zapojení a princip funkce nového pasivního bezztrátového kvazirezonančního odlehčovacího článku pro tento měnič. Součástí příspěvku jsou oscilogramy naměřené na oživeném měniči a naměřená mapa účinnosti. Zkonstruovaný měnič, využívající navržený odlehčovací článek, dosahuje účinnosti až 97 %. Je zachována vysoká účinnost i při nižším výstupním proudu a napětí.",
  booktitle="XXXVI. Celostátní konference o elektrických pohonech",
  chapter="159665",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2019",
  month="june",
  pages="1--6",
  type="conference paper"
}