Publication detail

Problematika kondenzace vody v ocelových konstrukcích

Original Title

Problematika kondenzace vody v ocelových konstrukcích

Czech Title

Problematika kondenzace vody v ocelových konstrukcích

Language

cs

Original Abstract

Ocelové konstrukce se s výhodou používají pro dostavby stávajících konstrukcí. Při jejich návrhu je však nutno dodržovat přesné zásady, aby během provozu nedocházelo k poruchám, např. kondenzaci vody, při špatně zvolené skladbě konstrukce. Pro odhalení těchto případných vad se s výhodou dají použít některé metody nedestruktivního zkušebnictví.

Czech abstract

Ocelové konstrukce se s výhodou používají pro dostavby stávajících konstrukcí. Při jejich návrhu je však nutno dodržovat přesné zásady, aby během provozu nedocházelo k poruchám, např. kondenzaci vody, při špatně zvolené skladbě konstrukce. Pro odhalení těchto případných vad se s výhodou dají použít některé metody nedestruktivního zkušebnictví.

BibTex


@inproceedings{BUT157337,
 author="Leonard {Hobst} and Petr {Cikrle}",
 title="Problematika kondenzace vody v ocelových konstrukcích",
 annote="Ocelové konstrukce se s výhodou používají pro dostavby stávajících konstrukcí. Při jejich návrhu je však nutno dodržovat přesné zásady, aby během provozu nedocházelo k poruchám, např. kondenzaci vody, při špatně zvolené skladbě konstrukce. Pro odhalení těchto případných vad se s výhodou dají použít některé metody nedestruktivního zkušebnictví.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019
",
 chapter="157337",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2019",
 month="may",
 pages="52--59",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně"
}