Publication detail

Nutnost změny paradigma Competitive Intelligence

Original Title

Nutnost změny paradigma Competitive Intelligence

Czech Title

Nutnost změny paradigma Competitive Intelligence

Language

cs

Original Abstract

Současná realizace aktivit Competitive Intelligence v našich podnicích je založena na činnostech popsaných v mnoha zahraničních publikacích zabývajících se Competitive Intelligence. Tyto aktivity Competitive Intelligence jsou založeny na zpravodajském cyklu Competitive Intelligence. Tento zpravodajský cyklus má značné nedostatky. V podnikatelské praxi zpravodajský cyklus neodpovídá přesně jednotlivým fázím. Z tohoto důvodu je navržena zásadní změna v chápání a organizaci jednotlivých činností v oblasti Competitive Intelligence. Autor čerpá z dříve navržené metodiky pro organizaci aktivit Competitive Intelligence - Pracovního plánu. Tento pracovní plán chápe jako proces. Tento koncept Competitive Inteligence jako procesu má mnoho výhod oproti chápání konkurenční inteligence jako zpravodajského cyklu.

Czech abstract

Současná realizace aktivit Competitive Intelligence v našich podnicích je založena na činnostech popsaných v mnoha zahraničních publikacích zabývajících se Competitive Intelligence. Tyto aktivity Competitive Intelligence jsou založeny na zpravodajském cyklu Competitive Intelligence. Tento zpravodajský cyklus má značné nedostatky. V podnikatelské praxi zpravodajský cyklus neodpovídá přesně jednotlivým fázím. Z tohoto důvodu je navržena zásadní změna v chápání a organizaci jednotlivých činností v oblasti Competitive Intelligence. Autor čerpá z dříve navržené metodiky pro organizaci aktivit Competitive Intelligence - Pracovního plánu. Tento pracovní plán chápe jako proces. Tento koncept Competitive Inteligence jako procesu má mnoho výhod oproti chápání konkurenční inteligence jako zpravodajského cyklu.

BibTex


@inproceedings{BUT157171,
 author="František {Bartes}",
 title="Nutnost změny paradigma Competitive Intelligence",
 annote="Současná realizace aktivit Competitive Intelligence v našich podnicích je založena na činnostech popsaných v mnoha zahraničních publikacích zabývajících se Competitive Intelligence. Tyto aktivity Competitive Intelligence jsou založeny na zpravodajském cyklu Competitive Intelligence. Tento zpravodajský cyklus má značné nedostatky. V podnikatelské praxi zpravodajský cyklus neodpovídá přesně jednotlivým fázím. Z tohoto důvodu je navržena zásadní změna v chápání a organizaci jednotlivých činností v oblasti Competitive Intelligence. Autor čerpá z dříve navržené metodiky pro organizaci aktivit Competitive Intelligence - Pracovního plánu. Tento pracovní plán chápe jako proces. Tento koncept Competitive Inteligence jako procesu má mnoho výhod oproti chápání konkurenční inteligence jako zpravodajského cyklu.",
 address="Vydavateľstvo EKONÓM",
 booktitle="Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Zborník vedeckých prác.",
 chapter="157171",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vydavateľstvo EKONÓM",
 year="2019",
 month="may",
 pages="44--53",
 publisher="Vydavateľstvo EKONÓM",
 type="conference paper"
}