Publication detail

POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Original Title

POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Czech Title

POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Language

cs

Original Abstract

Snahou tohoto výzkumu bylo využít určité množství vhodně upravených nebezpečných odpadů jako plniva do polymerních nátěrových hmot na epoxidové bázi. Vzhledem k možnému uvolnění nebezpečných složek do okolního prostředí, je potřeba nebezpečný odpad solidifikovat/stabilizovat. Jako solidifikační činidlo byl použit fluidní filtrový popílek z tepelné elektrárny Kladno. Byly zvoleny dvě solidifikační cesty, přičemž jednou byla suchá homogenizace surovin a druhou bylo mokré sbalkování. Takto připravené plnivo bylo použito do polymerní nátěrové hmoty a stanovením vybraných mechanických parametrů byla ověřována jeho vhodnost.

Czech abstract

Snahou tohoto výzkumu bylo využít určité množství vhodně upravených nebezpečných odpadů jako plniva do polymerních nátěrových hmot na epoxidové bázi. Vzhledem k možnému uvolnění nebezpečných složek do okolního prostředí, je potřeba nebezpečný odpad solidifikovat/stabilizovat. Jako solidifikační činidlo byl použit fluidní filtrový popílek z tepelné elektrárny Kladno. Byly zvoleny dvě solidifikační cesty, přičemž jednou byla suchá homogenizace surovin a druhou bylo mokré sbalkování. Takto připravené plnivo bylo použito do polymerní nátěrové hmoty a stanovením vybraných mechanických parametrů byla ověřována jeho vhodnost.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT157066,
 author="Jakub {Hodul} and Tomáš {Žlebek} and Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
 title="POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ",
 annote="Snahou tohoto výzkumu bylo využít určité množství vhodně upravených nebezpečných odpadů jako plniva do polymerních nátěrových hmot na epoxidové bázi. Vzhledem k možnému uvolnění nebezpečných složek do okolního prostředí, je potřeba nebezpečný odpad solidifikovat/stabilizovat. Jako solidifikační činidlo byl použit fluidní filtrový popílek z tepelné elektrárny Kladno. Byly zvoleny dvě solidifikační cesty, přičemž jednou byla suchá homogenizace surovin a druhou bylo mokré sbalkování. Takto připravené plnivo bylo použito do polymerní nátěrové hmoty a stanovením vybraných mechanických parametrů byla ověřována jeho vhodnost.",
 address="Fakulta stavební VUT v Brně",
 booktitle="Popílky ve stavebnictví",
 chapter="157066",
 edition="Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.",
 howpublished="online",
 institution="Fakulta stavební VUT v Brně",
 year="2019",
 month="may",
 pages="109--116",
 publisher="Fakulta stavební VUT v Brně",
 type="conference paper"
}