Publication detail

Influence of surface lining type on the probability of dike breaching due to overtopping

ALHASAN, Z. DUCHAN, D. ŘÍHA, J.

Original Title

Influence of surface lining type on the probability of dike breaching due to overtopping

Czech Title

Vliv typu povrchového obložení na pravděpodobnost protržení hráze v důsledku přelití

English Title

Influence of surface lining type on the probability of dike breaching due to overtopping

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The reliability analysis of a flood protection dike depends on the probability of its failure. In this context, the surface lining covering the landside slope of the dike plays a considerable role, as it protects the dike against failure due to overtopping. A mathematical model describing the overtopping and erosion processes is proposed. The overtopping is simulated using simple surface hydraulics equations while the erosion initiation is linked to the lining resistance. For the modelling of erosion, a simple transport equation was used with erosion parameters. In order to obtain a probabilistic solution, the uncertainty in the involved parameters was taken into account and the Latin Hypercube Sampling method was used. Eight different types of lining material were tested for a chosen dike. Typical phases of the dike breaching due to overtopping were distinguished. The final results take the form of probabilities for those typical phases for each lining material

Czech abstract

Analýza spolehlivosti protipovodňových hrází závisí na její pravděpodobnosti selhání. V této souvislosti povrchové obložení pokrývající svah příkopu hraje významnou roli. Navrhuje se matematický model popisující procesy přelívání a eroze. Přelití je simulováno pomocí jednoduchých rovnic povrchové hydrauliky, zatímco iniciace eroze je spojena s odporem ostění. Pro modelování eroze, byla použita jednoduchá transportní rovnice s parametry eroze. Pro pravděpodobnostní řešení, byla provedena nejistota v příslušných parametrech a byla použita metoda Latin Hypercube Sampling. Pro vybranou hráz bylo testováno osm různých typů obkladového materiálu. Pro typické fáze hráze bylo zjištěno porušení v důsledku přelití. Konečné výsledky mají podobu pravděpodobnosti pro tyto typické fáze pro každý materiál obložení.

English abstract

The reliability analysis of a flood protection dike depends on the probability of its failure. In this context, the surface lining covering the landside slope of the dike plays a considerable role, as it protects the dike against failure due to overtopping. A mathematical model describing the overtopping and erosion processes is proposed. The overtopping is simulated using simple surface hydraulics equations while the erosion initiation is linked to the lining resistance. For the modelling of erosion, a simple transport equation was used with erosion parameters. In order to obtain a probabilistic solution, the uncertainty in the involved parameters was taken into account and the Latin Hypercube Sampling method was used. Eight different types of lining material were tested for a chosen dike. Typical phases of the dike breaching due to overtopping were distinguished. The final results take the form of probabilities for those typical phases for each lining material

Keywords

dike breaching, dike overtopping, erosion, Latin hypercube sampling, surface lining

Released

29.03.2019

Publisher

Institute of Water Structures, Faculty of

Location

CZ

Pages from

1

Pages to

13

Pages count

13

URL

BibTex


@article{BUT156907,
 author="Zakaraya {Alhasan} and David {Duchan} and Jaromír {Říha}",
 title="Influence of surface lining type on the probability of dike breaching due to overtopping",
 annote="The reliability analysis of a flood protection dike depends on the probability of its
failure. In this context, the surface lining covering the landside slope of the dike
plays a considerable role, as it protects the dike against failure due to overtopping.
A mathematical model describing the overtopping and erosion processes is proposed.
The overtopping is simulated using simple surface hydraulics equations
while the erosion initiation is linked to the lining resistance. For the modelling of
erosion, a simple transport equation was used with erosion parameters. In order to
obtain a probabilistic solution, the uncertainty in the involved parameters was taken
into account and the Latin Hypercube Sampling method was used. Eight different
types of lining material were tested for a chosen dike. Typical phases of the dike
breaching due to overtopping were distinguished. The final results take the form of
probabilities for those typical phases for each lining material",
 address="Institute of Water Structures, Faculty of",
 chapter="156907",
 doi="10.1111/jfr3.12534",
 howpublished="online",
 institution="Institute of Water Structures, Faculty of",
 number="5",
 volume="2019",
 year="2019",
 month="march",
 pages="1--13",
 publisher="Institute of Water Structures, Faculty of",
 type="journal article"
}