Publication detail

Dithiothreitol jako indikátor oxidačního potenciálu kovů v atmosférickém aerosolu

BARBOŘÍKOVÁ, H. MIKUŠKA, P. HEGROVÁ, J. KRAJČOVIČ, J.

Original Title

Dithiothreitol jako indikátor oxidačního potenciálu kovů v atmosférickém aerosolu

Czech Title

Dithiothreitol jako indikátor oxidačního potenciálu kovů v atmosférickém aerosolu

Language

cs

Original Abstract

Aerosolové částice suspendované ve vzduchu obsahují mimo jiné sloučeniny i toxické kovy, které mohou do lidského organismu vstupovat prostřednictvím inhalace a způsobit vážné zdravotní potíže. Epidemiologické studie prokázaly, že aerosolové čátice způsobují zvýšenou úmrtnost, kardiovaskulární onemocnění, rakovinu plic, astma a chronické obstrukční plicní onemocnění

Czech abstract

Aerosolové částice suspendované ve vzduchu obsahují mimo jiné sloučeniny i toxické kovy, které mohou do lidského organismu vstupovat prostřednictvím inhalace a způsobit vážné zdravotní potíže. Epidemiologické studie prokázaly, že aerosolové čátice způsobují zvýšenou úmrtnost, kardiovaskulární onemocnění, rakovinu plic, astma a chronické obstrukční plicní onemocnění

Documents

BibTex


@misc{BUT156680,
  author="Hana {Cigánková} and Jozef {Krajčovič} and Pavel {Mikuška} and Jitka {Hegrová}",
  title="Dithiothreitol jako indikátor oxidačního potenciálu kovů v atmosférickém aerosolu",
  annote="Aerosolové částice suspendované ve vzduchu obsahují mimo jiné sloučeniny i toxické kovy, které mohou do lidského organismu vstupovat prostřednictvím inhalace a způsobit vážné zdravotní potíže. Epidemiologické studie prokázaly, že aerosolové čátice způsobují zvýšenou úmrtnost, kardiovaskulární onemocnění, rakovinu plic, astma a chronické obstrukční plicní onemocnění",
  booktitle="Ovzduší 2019",
  chapter="156680",
  year="2019",
  month="april",
  type="abstract"
}