Publication detail

Konstrukce zkušebního zařízení pro určení funkčních charakteristik toroidních ložisek,

Original Title

Konstrukce zkušebního zařízení pro určení funkčních charakteristik toroidních ložisek,

Czech Title

Konstrukce zkušebního zařízení pro určení funkčních charakteristik toroidních ložisek,

Language

cs

Original Abstract

Ve zprávě jsou shrnuty vstupní požadavky a postup řešení konstrukce zkušebního zařízení, které je určeno pro realizaci sledování funkčních charakteristik toroidních ložisek.

Czech abstract

Ve zprávě jsou shrnuty vstupní požadavky a postup řešení konstrukce zkušebního zařízení, které je určeno pro realizaci sledování funkčních charakteristik toroidních ložisek.

BibTex


@techreport{BUT156225,
 author="František {Vlašic} and Pavel {Mazal} and Libor {Nohál}",
 title="Konstrukce zkušebního zařízení pro určení funkčních charakteristik toroidních ložisek,",
 annote="Ve zprávě jsou shrnuty vstupní požadavky a postup řešení konstrukce zkušebního zařízení, které je určeno pro realizaci sledování funkčních charakteristik toroidních ložisek.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="156225",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2018",
 month="november",
 pages="1--12",
 publisher="VUT v Brně",
 type="report"
}