Publication detail

Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony - Průběžná zpráva za rok 2018

Original Title

Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony - Průběžná zpráva za rok 2018

Czech Title

Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony - Průběžná zpráva za rok 2018

Language

cs

Original Abstract

Ve zprávě jsou shrnuty informace týkající se vyvíjeného softwaru, databáze vhodných materiálů pro návrh aktivačního detektoru a souhrn provedených a připravovaných experimentů

Czech abstract

Ve zprávě jsou shrnuty informace týkající se vyvíjeného softwaru, databáze vhodných materiálů pro návrh aktivačního detektoru a souhrn provedených a připravovaných experimentů

BibTex


@misc{BUT155505,
  author="Dušan {Král} and Miroslav {Zeman} and Jitka {Vojáčková} and Jan {Varmuža} and Zuzana {Bukvišová} and Miriama {Brunčiaková} and Robert {Holomb} and Elmira {Melyan} and Susanna {Gaginyan} and Ladislav {Suk}",
  title="Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony - Průběžná zpráva za rok 2018",
  annote="Ve zprávě jsou shrnuty informace týkající se vyvíjeného softwaru, databáze vhodných materiálů pro návrh aktivačního detektoru a souhrn provedených a připravovaných experimentů",
  chapter="155505",
  howpublished="online",
  year="2019",
  month="january",
  pages="1--24",
  type="miscellaneous"
}