Publication detail

STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ POLNÍCH UNIFOREM POSTUPEM DLE ČSN EN 15831

Original Title

STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ POLNÍCH UNIFOREM POSTUPEM DLE ČSN EN 15831

Czech Title

STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ POLNÍCH UNIFOREM POSTUPEM DLE ČSN EN 15831

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá testováním tepelných vlastností polní výstroje pomocí tepelného manekýna Newtona a klimatické komory FSI, VUT v Brně. Stěžejním bodem je ověření měřicí metodiky, která vychází z normy ČSN EN 15831 a její aplikovatelnosti v podmínkách použitého měřicího vybavení. Metoda byl následně použita při měření 8 různých kombinací polní výstroje s cílem stanovit celkový tepelný odpor jednotlivých skladeb, které byly shodné z pohledu vrstvení oděvu, ale různé z hlediska použitých textilních materiálů. Dále je diskutována možnost využití paralelního či sériového přístupu k výpočtu celkového tepelného odporu a jeho vliv na vyčíslený celkový tepelný odpor konkrétní skladby uniformy. Získané hodnoty jsou pak důležité nejen pro zhodnocení vhodností dané kombinace výstroje pro určité klimatické pásmo a odhad případného tepelného stresu, ale také jsou nezbytné jako parametry pro termofyziologické modely a detailní predikci tepelné zátěže lidského organizmu.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá testováním tepelných vlastností polní výstroje pomocí tepelného manekýna Newtona a klimatické komory FSI, VUT v Brně. Stěžejním bodem je ověření měřicí metodiky, která vychází z normy ČSN EN 15831 a její aplikovatelnosti v podmínkách použitého měřicího vybavení. Metoda byl následně použita při měření 8 různých kombinací polní výstroje s cílem stanovit celkový tepelný odpor jednotlivých skladeb, které byly shodné z pohledu vrstvení oděvu, ale různé z hlediska použitých textilních materiálů. Dále je diskutována možnost využití paralelního či sériového přístupu k výpočtu celkového tepelného odporu a jeho vliv na vyčíslený celkový tepelný odpor konkrétní skladby uniformy. Získané hodnoty jsou pak důležité nejen pro zhodnocení vhodností dané kombinace výstroje pro určité klimatické pásmo a odhad případného tepelného stresu, ale také jsou nezbytné jako parametry pro termofyziologické modely a detailní predikci tepelné zátěže lidského organizmu.

Documents

BibTex


@misc{BUT155316,
 author="Jan {Fišer} and Róbert {Toma} and Jana {Švecová} and Antonín {Havelka}",
 title="STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ POLNÍCH UNIFOREM POSTUPEM DLE ČSN EN 15831",
 annote="Příspěvek se zabývá testováním tepelných vlastností polní výstroje pomocí tepelného manekýna Newtona a klimatické komory FSI, VUT v Brně. Stěžejním bodem je ověření měřicí metodiky, která vychází z normy ČSN EN 15831 a její aplikovatelnosti v podmínkách použitého měřicího vybavení. Metoda byl následně použita při měření 8 různých kombinací polní výstroje s cílem stanovit celkový tepelný odpor jednotlivých skladeb, které byly shodné z pohledu vrstvení oděvu, ale různé z hlediska použitých textilních materiálů. Dále je diskutována možnost využití paralelního či sériového přístupu k výpočtu celkového tepelného odporu a jeho vliv na vyčíslený celkový tepelný odpor konkrétní skladby uniformy. Získané hodnoty jsou pak důležité nejen pro zhodnocení vhodností dané kombinace výstroje pro určité klimatické pásmo a odhad případného tepelného stresu, ale také jsou nezbytné jako parametry pro termofyziologické modely a detailní predikci tepelné zátěže lidského organizmu.",
 address="SÚJCHBO, v. v. i.,",
 booktitle="HAZMAT PROTECT 2018",
 chapter="155316",
 edition="3rd Scientific Conference on CBRN Protection",
 howpublished="online",
 institution="SÚJCHBO, v. v. i.,",
 year="2018",
 month="november",
 pages="17--17",
 publisher="SÚJCHBO, v. v. i.,",
 type="abstract"
}