Publication detail

Strukturní analýza izolačního materiálu thermikanit

Original Title

Strukturní analýza izolačního materiálu thermikanit

Czech Title

Strukturní analýza izolačního materiálu thermikanit

Language

cs

Original Abstract

Byla provedena analýza vzorků thermikanitu po elektrickém stárnutí a provedeno srovnání s výsledky analýzy nestárnutých vzorků. Pro měření byl použit rastrovací elektronový mikroskop doplněný vlnově disperzním spektrometrem. Byl sledován obraz vytvářený odraženými elektrony. Dále byla provedena spektrální analýza a plošná rtg. analýza. Výsledky ukazují, že sledovaný materiál je v průběhu stárnutí elektrickým polem chemicky stabilní, na povrchu se objevuje pouze v malém množství uhlík a v důsledku aplikace kovových elektrod také stopy železa.

Czech abstract

Byla provedena analýza vzorků thermikanitu po elektrickém stárnutí a provedeno srovnání s výsledky analýzy nestárnutých vzorků. Pro měření byl použit rastrovací elektronový mikroskop doplněný vlnově disperzním spektrometrem. Byl sledován obraz vytvářený odraženými elektrony. Dále byla provedena spektrální analýza a plošná rtg. analýza. Výsledky ukazují, že sledovaný materiál je v průběhu stárnutí elektrickým polem chemicky stabilní, na povrchu se objevuje pouze v malém množství uhlík a v důsledku aplikace kovových elektrod také stopy železa.

BibTex


@inproceedings{BUT15270,
 author="Pavel {Koktavý} and Bohumil {Koktavý}",
 title="Strukturní analýza izolačního materiálu thermikanit",
 annote="Byla provedena analýza vzorků thermikanitu po elektrickém stárnutí a provedeno srovnání s výsledky analýzy nestárnutých vzorků. Pro měření byl použit rastrovací elektronový mikroskop doplněný vlnově disperzním spektrometrem. Byl sledován obraz vytvářený odraženými elektrony. Dále byla provedena spektrální analýza a plošná rtg. analýza. Výsledky ukazují, že sledovaný materiál je v průběhu stárnutí elektrickým polem chemicky stabilní, na povrchu se objevuje pouze v malém množství uhlík a v důsledku aplikace kovových elektrod také stopy železa.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Diagnostika 05",
 chapter="15270",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2005",
 month="january",
 pages="306",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}