Publication detail

Advanced Process Monitoring Systems for Continuous Processes

Pyszko, R., Cudzik, L., Barabáš, R., Fojtík, P., Adamik, M.

Original Title

Advanced Process Monitoring Systems for Continuous Processes

Czech Title

Monitorovací systém pro kontinuální procesy

English Title

Advanced Process Monitoring Systems for Continuous Processes

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The paper deals with a diagnostic and monitoring PC oriented system, based on a unique physical analysis of the process of continuous casting of steel, by utilization of static and dynamic measurements of the monitored process. The basis of the solution is application of an industrial computer with the ability of intranet monitoring of the solidification process in the mould and the strand withdrawal. For the diagnostic purposes, the amplitude of the friction force and the factor of lubrication are evaluated from mould acceleration and mould oscillation mechanism position signals. Friction characteristics and wall temperatures are used for identification of cracks and quality prediction. The automated, PC oriented data acquisition and monitoring system enables prediction of the danger of a breakout that is one of very severe problems in the process of the continuous casting.

Czech abstract

Článek popisuje diagnostický a monitorovací systém pro zařízení plynulého odlévání oceli, založený na speciálních analýzách procesních veličin. Základ systému tvoří industriální PC pro monitorování procesu tuhnutí v krystalizátoru. Pro diagnostické účely jsou z oscilací a pozice krystalizátoru vyhodnocovány dva důležité faktory – faktor tření a faktor mazání. Tyto faktory jsou společně s průběhy teplot ve stěně krystalizátoru stěžejní pro automatický, PC orientovaný monitorovací systém umožňující predikci blížícího se nebezpečí výskytu průvalu.

English abstract

The paper deals with a diagnostic and monitoring PC oriented system, based on a unique physical analysis of the process of continuous casting of steel, by utilization of static and dynamic measurements of the monitored process. The basis of the solution is application of an industrial computer with the ability of intranet monitoring of the solidification process in the mould and the strand withdrawal. For the diagnostic purposes, the amplitude of the friction force and the factor of lubrication are evaluated from mould acceleration and mould oscillation mechanism position signals. Friction characteristics and wall temperatures are used for identification of cracks and quality prediction. The automated, PC oriented data acquisition and monitoring system enables prediction of the danger of a breakout that is one of very severe problems in the process of the continuous casting.

Keywords

continuous process, monitoring elements, friction, temperature fluctuations, prediction methods

RIV year

2005

Released

01.01.2005

Publisher

IFAC

Location

Praha

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT15260,
 author="Pavel {Fojtík} and Leopold {Cudzik} and Roman {Barabáš} and René {Pyszko} and Michal {Adamik}",
 title="Advanced Process Monitoring Systems for Continuous Processes",
 annote="The paper deals with a diagnostic and monitoring PC oriented system, based on a unique physical analysis of the process of continuous casting of steel, by utilization of static and dynamic measurements of the monitored process. The basis of the solution is application of an industrial computer with the ability of intranet monitoring of the solidification process in the mould and the strand withdrawal. For the diagnostic purposes, the amplitude of the friction force and the factor of lubrication are evaluated from mould acceleration and mould oscillation mechanism position signals. Friction characteristics and wall temperatures are used for identification of cracks and quality prediction. The automated, PC oriented data acquisition and monitoring system enables prediction of the danger of a breakout that is one of very severe problems in the process of the continuous casting.",
 address="IFAC",
 booktitle="Proc. of the 16th IFAC World Congres",
 chapter="15260",
 institution="IFAC",
 year="2005",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="IFAC",
 type="conference paper"
}