Publication detail

Optické vlákno nejen jako přenosové médium.

FILKA, M. ČUČKA, M

Original Title

Optické vlákno nejen jako přenosové médium.

Czech Title

Optické vlákno nejen jako přenosové médium.

Language

cs

Original Abstract

Nástup nových technologií byl velmi rychlý, ale bohužel byl pozastaven z důvodu vysokých pořizovacích nákladů optických vláknových komponent vzhledem k mechanicko-elektrickým senzorům. V dnešní době již optické senzory nahrazují konvenční senzory, a to především z důvodu vyšší přesnosti (například hydrofony a optické vláknové gyroskopy). Výhodou optiky je její dielektricita a možnost nasazení v prostředí s vysokými teplotami nebo s nebezpečím výbuchu. Vzhledem k tomu, že jsou odolné vůči elektromagnetickému rušení, je možné provádět instalace v prostředí s vysokým elektrickým napětím. Vlákna jsou tvořena z velké části křemenným sklem, a to znamená, že jsou chemicky pasivní a nepodléhají korozi a nekontaminují měřené prostředí.

Czech abstract

Nástup nových technologií byl velmi rychlý, ale bohužel byl pozastaven z důvodu vysokých pořizovacích nákladů optických vláknových komponent vzhledem k mechanicko-elektrickým senzorům. V dnešní době již optické senzory nahrazují konvenční senzory, a to především z důvodu vyšší přesnosti (například hydrofony a optické vláknové gyroskopy). Výhodou optiky je její dielektricita a možnost nasazení v prostředí s vysokými teplotami nebo s nebezpečím výbuchu. Vzhledem k tomu, že jsou odolné vůči elektromagnetickému rušení, je možné provádět instalace v prostředí s vysokým elektrickým napětím. Vlákna jsou tvořena z velké části křemenným sklem, a to znamená, že jsou chemicky pasivní a nepodléhají korozi a nekontaminují měřené prostředí.

Documents

BibTex


@article{BUT151962,
 author="Miloslav {Filka} and Milan {Čučka}",
 title="Optické vlákno nejen jako přenosové médium.",
 annote="Nástup nových technologií byl velmi rychlý, ale bohužel byl pozastaven z důvodu vysokých pořizovacích nákladů optických vláknových komponent vzhledem k mechanicko-elektrickým senzorům. V dnešní době již optické senzory nahrazují konvenční senzory, a to především z důvodu vyšší přesnosti (například hydrofony a optické vláknové gyroskopy). Výhodou optiky je její dielektricita a možnost nasazení v prostředí s vysokými teplotami nebo s nebezpečím výbuchu. Vzhledem k tomu, že jsou odolné vůči elektromagnetickému rušení, je možné provádět instalace v prostředí s vysokým elektrickým napětím. Vlákna jsou tvořena z velké části křemenným sklem, a to znamená, že jsou chemicky pasivní a nepodléhají korozi a nekontaminují měřené prostředí.",
 chapter="151962",
 howpublished="print",
 number="4",
 volume="1",
 year="2018",
 month="december",
 pages="29--34",
 type="journal article - other"
}