Publication detail

METODIKA A HODNOCENÍ KVALITY NÁMĚSTÍ STŘEDOEVROPSKÝCH MĚST

Original Title

METODIKA A HODNOCENÍ KVALITY NÁMĚSTÍ STŘEDOEVROPSKÝCH MĚST

Czech Title

METODIKA A HODNOCENÍ KVALITY NÁMĚSTÍ STŘEDOEVROPSKÝCH MĚST

Language

cs

Original Abstract

Předmětem této práce je základní výzkum v oblasti veřejných prostranství. Jak uvádí Gehl (2012), veřejná prostranství by měla v prvé řadě sloužit lidem, být živá, bezpečná a zdravá. Tyto principy byly v knize Města pro lidi shrnuty do dvanácti kritérií kvality, která se stala, spolu s pracemi dalších světově významných odborníků, hlavním zdrojem pro vznik podrobné metodiky hodnocení náměstí. Práce se zabývá hodnocením veřejných prostranství se zaměřením na náměstí ve vztahu k proměnám společnosti a jejích potřeb v čase.

Czech abstract

Předmětem této práce je základní výzkum v oblasti veřejných prostranství. Jak uvádí Gehl (2012), veřejná prostranství by měla v prvé řadě sloužit lidem, být živá, bezpečná a zdravá. Tyto principy byly v knize Města pro lidi shrnuty do dvanácti kritérií kvality, která se stala, spolu s pracemi dalších světově významných odborníků, hlavním zdrojem pro vznik podrobné metodiky hodnocení náměstí. Práce se zabývá hodnocením veřejných prostranství se zaměřením na náměstí ve vztahu k proměnám společnosti a jejích potřeb v čase.

BibTex


@misc{BUT151844,
  author="Pavla {Kilnarová}",
  title="METODIKA A HODNOCENÍ KVALITY NÁMĚSTÍ STŘEDOEVROPSKÝCH MĚST",
  annote="Předmětem této práce je základní výzkum v oblasti veřejných prostranství. Jak uvádí Gehl
(2012), veřejná prostranství by měla v prvé řadě sloužit lidem, být živá, bezpečná a zdravá. Tyto
principy byly v knize Města pro lidi shrnuty do dvanácti kritérií kvality, která se stala, spolu s
pracemi dalších světově významných odborníků, hlavním zdrojem pro vznik podrobné metodiky
hodnocení náměstí. Práce se zabývá hodnocením veřejných prostranství se zaměřením na náměstí
ve vztahu k proměnám společnosti a jejích potřeb v čase.",
  chapter="151844",
  howpublished="print",
  year="2018",
  month="august",
  pages="1--39",
  type="Ph.D. thesis principal points"
}