Publication detail

Prograsivní prostorově zakřivené lávky

Original Title

Prograsivní prostorově zakřivené lávky

Czech Title

Prograsivní prostorově zakřivené lávky

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje návrh a vývoj nových progresivních konstrukčních typů lávek pro pěší a cyklisty, jejichž společným znakem je použití předpjatého externího kabelu jako hlavního nosného prvku. Mezi hlavní cíle výzkumu patří prověření možnosti použití progresivních konstrukcí pro různé prostorové konfigurace a především identifikace problematických aspektů jejich návrhu. S využitím výsledků výzkumu prováděného v minulých letech je detailně popsán postup nalezení optimálního tvaru nosného kabelu. Pro konkrétní případy je pak uveden i postup optimalizace tvaru kabelu. V další části je analyzován vliv různých typů okrajových podmínek na celkové působení konstrukce. Pro vybrané konkrétní příklady je následně provedena podrobná analýza, při které jsou konstrukce analyzovány s ohledem na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Zvláštní pozornost je přitom věnována stabilitní analýze tlačených prvků a průběhu napětí na nosné konstrukci v provozním stavu. Konstrukce jsou modelovány pomocí softwaru na bázi konečných prvků Midas Civil. Modely pro analýzu jsou prutové, prostorové se zohledněním reologických jevů. Při podrobnější analýze jsou použity modely s 2D plošnými deskostěnovými prvky. Na závěr je provedena analýza dynamického chování konstrukce podle metodiky SÉTRA. Výsledky výzkumu poslouží jako podklad pro projektanty podobných konstrukčních typů a zároveň pomohou odhalit a správně analyzovat potenciální problematická místa návrhu.

Czech abstract

Článek popisuje návrh a vývoj nových progresivních konstrukčních typů lávek pro pěší a cyklisty, jejichž společným znakem je použití předpjatého externího kabelu jako hlavního nosného prvku. Mezi hlavní cíle výzkumu patří prověření možnosti použití progresivních konstrukcí pro různé prostorové konfigurace a především identifikace problematických aspektů jejich návrhu. S využitím výsledků výzkumu prováděného v minulých letech je detailně popsán postup nalezení optimálního tvaru nosného kabelu. Pro konkrétní případy je pak uveden i postup optimalizace tvaru kabelu. V další části je analyzován vliv různých typů okrajových podmínek na celkové působení konstrukce. Pro vybrané konkrétní příklady je následně provedena podrobná analýza, při které jsou konstrukce analyzovány s ohledem na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Zvláštní pozornost je přitom věnována stabilitní analýze tlačených prvků a průběhu napětí na nosné konstrukci v provozním stavu. Konstrukce jsou modelovány pomocí softwaru na bázi konečných prvků Midas Civil. Modely pro analýzu jsou prutové, prostorové se zohledněním reologických jevů. Při podrobnější analýze jsou použity modely s 2D plošnými deskostěnovými prvky. Na závěr je provedena analýza dynamického chování konstrukce podle metodiky SÉTRA. Výsledky výzkumu poslouží jako podklad pro projektanty podobných konstrukčních typů a zároveň pomohou odhalit a správně analyzovat potenciální problematická místa návrhu.

BibTex


@inproceedings{BUT151380,
 author="Karel {Zlatuška} and Martin {Olšák} and Jiří {Stráský} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček}",
 title="Prograsivní prostorově zakřivené lávky",
 annote="Článek popisuje návrh a vývoj nových progresivních konstrukčních typů lávek pro pěší a cyklisty, jejichž společným znakem je použití předpjatého externího kabelu jako hlavního nosného prvku. Mezi hlavní cíle výzkumu patří prověření možnosti použití progresivních konstrukcí pro různé prostorové konfigurace a především identifikace problematických aspektů jejich návrhu. S využitím výsledků výzkumu prováděného v minulých letech je detailně popsán postup nalezení optimálního tvaru nosného kabelu. Pro konkrétní případy je pak uveden i postup optimalizace tvaru kabelu. V další části je analyzován vliv různých typů okrajových podmínek na celkové působení konstrukce. Pro vybrané konkrétní příklady je následně provedena podrobná analýza, při které jsou konstrukce analyzovány s ohledem na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Zvláštní pozornost je přitom věnována stabilitní analýze tlačených prvků a průběhu napětí na nosné konstrukci v provozním stavu. Konstrukce jsou modelovány pomocí softwaru na bázi konečných prvků Midas Civil. Modely pro analýzu jsou prutové, prostorové se zohledněním reologických jevů. Při podrobnější analýze jsou použity modely s 2D plošnými deskostěnovými prvky. Na závěr je provedena analýza dynamického chování konstrukce podle metodiky SÉTRA. Výsledky výzkumu poslouží jako podklad pro projektanty podobných konstrukčních typů a zároveň pomohou odhalit a správně analyzovat potenciální problematická místa návrhu.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="25. Konference BETONÁŘSKÉ DNY (2018), Sborník přednášek",
 chapter="151380",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2018",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}