Publication detail

Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací

Original Title

Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací

Czech Title

Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací

Language

cs

Original Abstract

V tomto článku se zabýváme problematikou doplnění chybějícího úseku vzorků v audiosignálu. Problém formulujeme jako konvexní minimalizační úlohu, kterou řešíme vhodným iterativním algoritmem. U rekonstruovaného signálu přitom požadujeme řídkost jeho reprezentace ve vybraném Gaborově systému. Následně navrhujeme modifikaci metody za účelem kompenzace poklesu energie v rekonstruovaném úseku signálu. Porovnání základní a modifikované metody stručně ilustrujeme vybranými experimentálními výsledky.

Czech abstract

V tomto článku se zabýváme problematikou doplnění chybějícího úseku vzorků v audiosignálu. Problém formulujeme jako konvexní minimalizační úlohu, kterou řešíme vhodným iterativním algoritmem. U rekonstruovaného signálu přitom požadujeme řídkost jeho reprezentace ve vybraném Gaborově systému. Následně navrhujeme modifikaci metody za účelem kompenzace poklesu energie v rekonstruovaném úseku signálu. Porovnání základní a modifikované metody stručně ilustrujeme vybranými experimentálními výsledky.

BibTex


@article{BUT151146,
 author="Ondřej {Mokrý}",
 title="Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací",
 annote="V tomto článku se zabýváme problematikou doplnění chybějícího úseku vzorků v audiosignálu. Problém formulujeme jako konvexní minimalizační úlohu, kterou řešíme vhodným iterativním algoritmem. U rekonstruovaného signálu přitom požadujeme řídkost jeho reprezentace ve vybraném Gaborově systému. Následně navrhujeme modifikaci metody za účelem kompenzace poklesu energie v rekonstruovaném úseku signálu. Porovnání základní a modifikované metody stručně ilustrujeme vybranými experimentálními výsledky.",
 address="Ústav matematiky FSI VUT v Brně",
 chapter="151146",
 howpublished="print",
 institution="Ústav matematiky FSI VUT v Brně",
 number="1-2",
 volume="2018",
 year="2018",
 month="september",
 pages="57--62",
 publisher="Ústav matematiky FSI VUT v Brně",
 type="journal article - other"
}