Publication detail

Restoration of degraded audiosignals using sparse representations

MOKRÝ, O.

Original Title

Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací

Czech Title

Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací

English Title

Restoration of degraded audiosignals using sparse representations

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

V tomto článku se zabýváme problematikou doplnění chybějícího úseku vzorků v audiosignálu. Problém formulujeme jako konvexní minimalizační úlohu, kterou řešíme vhodným iterativním algoritmem. U rekonstruovaného signálu přitom požadujeme řídkost jeho reprezentace ve vybraném Gaborově systému. Následně navrhujeme modifikaci metody za účelem kompenzace poklesu energie v rekonstruovaném úseku signálu. Porovnání základní a modifikované metody stručně ilustrujeme vybranými experimentálními výsledky.

Czech abstract

V tomto článku se zabýváme problematikou doplnění chybějícího úseku vzorků v audiosignálu. Problém formulujeme jako konvexní minimalizační úlohu, kterou řešíme vhodným iterativním algoritmem. U rekonstruovaného signálu přitom požadujeme řídkost jeho reprezentace ve vybraném Gaborově systému. Následně navrhujeme modifikaci metody za účelem kompenzace poklesu energie v rekonstruovaném úseku signálu. Porovnání základní a modifikované metody stručně ilustrujeme vybranými experimentálními výsledky.

English abstract

In this article we cope with the task of adding the missing sequence of samples in the audio signal. The problem is formulated as a convex minimization task, which is solved by a suitable iterative algorithm. In the reconstructed signal, we demand the sparsity of its representation in the selected Gabor system. We then propose a modification of the method to compensate for the energy drop in the reconstructed segment of the signal. The comparison of basic and modified methods is briefly illustrated by selected experimental results.

Keywords

Audiosignal; filling the missing data; Gabor transform; sparse representations; Douglas-Rachford algorithm; energy loss compensation; inpainting

Released

03.09.2018

Publisher

Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Location

Brno

Pages from

57

Pages to

62

Pages count

6

URL

BibTex


@article{BUT151146,
 author="Ondřej {Mokrý}",
 title="Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací",
 annote="V tomto článku se zabýváme problematikou doplnění chybějícího úseku vzorků v audiosignálu. Problém formulujeme jako konvexní minimalizační úlohu, kterou řešíme vhodným iterativním algoritmem. U rekonstruovaného signálu přitom požadujeme řídkost jeho reprezentace ve vybraném Gaborově systému. Následně navrhujeme modifikaci metody za účelem kompenzace poklesu energie v rekonstruovaném úseku signálu. Porovnání základní a modifikované metody stručně ilustrujeme vybranými experimentálními výsledky.",
 address="Ústav matematiky FSI VUT v Brně",
 chapter="151146",
 howpublished="print",
 institution="Ústav matematiky FSI VUT v Brně",
 number="1-2",
 volume="2018",
 year="2018",
 month="september",
 pages="57--62",
 publisher="Ústav matematiky FSI VUT v Brně",
 type="journal article"
}