Publication detail

Modely asynchronních strojů

Original Title

Modely asynchronních strojů

Czech Title

Modely asynchronních strojů

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá konstrukcí matematických modelů třífázových asynchronních strojů. Jsou zde ukázány dva rozdílné způsoby odvození dynamických rovnic modelu stroje s formálně totožným výsledkem. Z dynamických rovnic modelu stroje je odvozeno statické náhradní zapojení včetně uvedení základních způsobů identifikace jednotlivých elektrických parametrů.

Czech abstract

Práce se zabývá konstrukcí matematických modelů třífázových asynchronních strojů. Jsou zde ukázány dva rozdílné způsoby odvození dynamických rovnic modelu stroje s formálně totožným výsledkem. Z dynamických rovnic modelu stroje je odvozeno statické náhradní zapojení včetně uvedení základních způsobů identifikace jednotlivých elektrických parametrů.

BibTex


@misc{BUT150961,
 author="Radoslav {Cipín}",
 title="Modely asynchronních strojů",
 annote="Práce se zabývá konstrukcí matematických modelů třífázových asynchronních strojů. Jsou zde ukázány dva rozdílné způsoby odvození dynamických rovnic modelu stroje s formálně totožným výsledkem. Z dynamických rovnic modelu stroje je odvozeno statické náhradní zapojení včetně uvedení základních způsobů identifikace jednotlivých elektrických parametrů.
",
 address="VUTIUM",
 chapter="150961",
 howpublished="print",
 institution="VUTIUM",
 year="2018",
 month="april",
 pages="1--35",
 publisher="VUTIUM",
 type="habilitation thesis principal points"
}