Product detail

Inteligentní systém pro řízení podlahového vytápění s bezdrátovými senzory.

KERNDL, M. ŠTEFFAN, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Navržený systém je založen na bezdrátových senzorech, které měří teplotu a odesílají naměřené hodnoty do úložiště. Data jsou poté analyzována a porovnána s nastavenou hodnotou dle kterých provede řídící deska odpovídající zásah do regulace systému pomocí relé.

Keywords

Internet věcí; Bezdrátové senzory; Regulace podlahového vytápění

Create date

20.03.2018

Location

Umístěno u autora.