Product detail

Výuková deska BDTS – Úloha č. 3: Audio zesilovač

MUSIL, T. PAVLÍK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Výuková deska slouží studentům předmětu BDTS jako výuková platforma pro testování funkcí a diagnostiku závad v obvodu v rámci třetího laboratorního cvičení. Cílem je diagnostika chyb v audio zesilovači 50 W při zavedení náhodné poruchy v obvodovém zapojení.

Keywords

BDTS, audio zesilovač

Create date

17.10.2017

Location

V učební místnosti předmětu BDTS, laboratoř N 5.24, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.

www

Documents