Publication detail

Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat

FIALA, P. MIKULKA, J. ROUBAL, Z.

Original Title

Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat

Czech Title

Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat

Language

cs

Original Abstract

Výzkum byl zaměřen návrhu automatizované ústředny sběru dat ze zadavatelem popsaných částí pracoviště. Snímány budou v analogové podobě zejména teplota, tlak, elektrické napětí do řádu kV, elektrický proud do řádu stovek A. Tyto veličiny budou v ústředně převedena na digitální tvar a s dalšími přidanými informacemi podle specifikace zadavatele budou ve stanoveném formátu předávána na výstupní port ústředny za účelem jejich přenosu do centrálního evidenčního systému zadavatele. V rámci řešení projektu byl proveden návrh ústředny a celého zařízení, na funkčním zařízení byly demonstrovány jeho vlastnosti. Byl zpracován návrh koncepčního a blokového uspořádání měřicího procesu testování parametrů elektronek s popisem, klíčových parametrů bloků a částí měřicího procesu.

Czech abstract

Výzkum byl zaměřen návrhu automatizované ústředny sběru dat ze zadavatelem popsaných částí pracoviště. Snímány budou v analogové podobě zejména teplota, tlak, elektrické napětí do řádu kV, elektrický proud do řádu stovek A. Tyto veličiny budou v ústředně převedena na digitální tvar a s dalšími přidanými informacemi podle specifikace zadavatele budou ve stanoveném formátu předávána na výstupní port ústředny za účelem jejich přenosu do centrálního evidenčního systému zadavatele. V rámci řešení projektu byl proveden návrh ústředny a celého zařízení, na funkčním zařízení byly demonstrovány jeho vlastnosti. Byl zpracován návrh koncepčního a blokového uspořádání měřicího procesu testování parametrů elektronek s popisem, klíčových parametrů bloků a částí měřicího procesu.

Documents

BibTex


@misc{BUT145015,
  author="Pavel {Fiala} and Jan {Mikulka} and Zdeněk {Roubal}",
  title="Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat",
  annote="Výzkum byl zaměřen návrhu automatizované ústředny sběru dat ze zadavatelem popsaných částí pracoviště. Snímány budou v analogové podobě zejména teplota, tlak, elektrické napětí do řádu kV, elektrický proud do řádu stovek A. Tyto veličiny budou v ústředně převedena na digitální tvar a s dalšími přidanými informacemi podle specifikace zadavatele budou ve stanoveném formátu předávána na výstupní port ústředny za účelem jejich přenosu do centrálního evidenčního systému zadavatele.
V rámci řešení projektu byl proveden návrh ústředny a celého zařízení, na funkčním zařízení byly demonstrovány jeho vlastnosti. Byl zpracován návrh koncepčního a blokového uspořádání měřicího procesu testování parametrů elektronek s popisem, klíčových parametrů bloků a částí měřicího procesu.
",
  chapter="145015",
  howpublished="print",
  year="2017",
  month="december"
}