Publication detail

Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites

HORÁČEK, M.

Original Title

Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites

Czech Title

Ochrana života: Společné cíle přírodních a památkových rezervací

English Title

Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites

Type

presentation

Language

en

Original Abstract

The paper addresses the general protection of sites through the idea of preserving the “environment” as a functional whole. The first part discusses the beginnings of the holistic understanding of protection; the second reviews the current state of affairs; the final section develops an argument in favour of a holistic understanding of the environment based on interdisciplinary research of complex adaptive systems. The paper emphasizes the pioneering impulses from 19th-century Central Europe: the protection of the style and “memory” of historical cities, the founding of nature reserves, the protection of the character of a landscape, the democratization of conservationist initiatives, and the discussion about their motivations. The paper further argues that traditional environments, today preserved in conservation areas, starkly differ from unprotected areas in terms of the systemic qualities of these environments. Traditional environments have the natural qualities of living structures, which explains their attractiveness, making “preservation of life” the common goal of the conservation movement.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá plošnou ochranou území, usilující o zachování „prostředí“ jako funkčního celku. První část připomíná počátky holistického pojetí ochrany; v druhé části se bilancuje současný stav; ve třetí části je připojen argument ve prospěch celistvého vnímání prostředí, nabízený mezioborovým výzkumem komplexních adaptivních systémů. Zdůrazňují se průkopnické podněty ze střední Evropy v 19. století: ochrana stylu a „paměti“ historického města, zakládání přírodních rezervací, ochrana krajinného rázu, demokratizace ochranářských iniciativ a zkoumání jejich motivace. Konstatuje se odlišnost tradičních prostředí, dnes zachovaných v rezervacích, a nechráněných území, zřejmá v protikladných systémových kvalitách. První oproti druhým vykazují přirozené vlastnosti živých struktur, což vysvětluje jejich přitažlivost a nastoluje „ochranu života“ jako společný cíl konzervačního hnutí.

English abstract

The paper addresses the general protection of sites through the idea of preserving the “environment” as a functional whole. The first part discusses the beginnings of the holistic understanding of protection; the second reviews the current state of affairs; the final section develops an argument in favour of a holistic understanding of the environment based on interdisciplinary research of complex adaptive systems. The paper emphasizes the pioneering impulses from 19th-century Central Europe: the protection of the style and “memory” of historical cities, the founding of nature reserves, the protection of the character of a landscape, the democratization of conservationist initiatives, and the discussion about their motivations. The paper further argues that traditional environments, today preserved in conservation areas, starkly differ from unprotected areas in terms of the systemic qualities of these environments. Traditional environments have the natural qualities of living structures, which explains their attractiveness, making “preservation of life” the common goal of the conservation movement.

Keywords

natural heritage – architectural heritage – conservation area – life – complex adaptive systems

Released

13.12.2017

Publisher

ICOMOS

Location

Delhi

Pages from

1

Pages to

1

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT144267,
 author="Martin {Horáček}",
 title="Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites",
 annote="The paper addresses the general protection of sites through the idea of preserving the “environment” as a functional whole. The first part discusses the beginnings of the holistic understanding of protection; the second reviews the current state of affairs; the final section develops an argument in favour of a holistic understanding of the environment based on interdisciplinary research of complex adaptive systems. The paper emphasizes the pioneering impulses from 19th-century Central Europe: the protection of the style and “memory” of historical cities, the founding of nature reserves, the protection of the character of a landscape, the democratization of conservationist initiatives, and the discussion about their motivations. The paper further argues that traditional environments, today preserved in conservation areas, starkly differ from unprotected areas in terms of the systemic qualities of these environments. Traditional environments have the natural qualities of living structures, which explains their attractiveness, making “preservation of life” the common goal of the conservation movement.",
 address="ICOMOS",
 chapter="144267",
 institution="ICOMOS",
 year="2017",
 month="december",
 pages="1--1",
 publisher="ICOMOS",
 type="presentation"
}