Publication detail

MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

Original Title

MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

Czech Title

MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá nestacionárním měřením tepelné vodivosti pomocí bodového zdroje tepla. Jsou porovnána různá měření tepelné vodivosti a navržena vlastní korekce na dobu trvání teplotního pulsu. V praktické části je popsán vyrobený přípravek, který může být použit v laboratorních cvičeních, včetně změřených výsledků porovnaných s různými simulacemi.

Czech abstract

Tato práce se zabývá nestacionárním měřením tepelné vodivosti pomocí bodového zdroje tepla. Jsou porovnána různá měření tepelné vodivosti a navržena vlastní korekce na dobu trvání teplotního pulsu. V praktické části je popsán vyrobený přípravek, který může být použit v laboratorních cvičeních, včetně změřených výsledků porovnaných s různými simulacemi.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT143681,
  author="Jakub {Krejčí}",
  title="MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI",
  annote="Tato práce se zabývá nestacionárním měřením tepelné vodivosti pomocí bodového zdroje tepla. Jsou porovnána různá měření tepelné vodivosti a navržena vlastní korekce na dobu trvání teplotního pulsu. V praktické části je popsán vyrobený přípravek, který může být použit v laboratorních cvičeních, včetně změřených výsledků porovnaných s různými simulacemi.",
  booktitle="Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017",
  chapter="143681",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2017",
  month="april",
  pages="199--201",
  type="conference paper"
}