Publication detail

Optický vláknový senzor pro měření gradientu teploty

Original Title

Optický vláknový senzor pro měření gradientu teploty

Czech Title

Optický vláknový senzor pro měření gradientu teploty

Language

cs

Original Abstract

Tento článek popisuje konstrukci vícebodového měření teploty na jednom vlákně.

Czech abstract

Tento článek popisuje konstrukci vícebodového měření teploty na jednom vlákně.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT141890,
 author="Lukáš {Kočí} and Josef {Eliáš} and František {Urban} and Radek {Helán} and Radim {Šifta}",
 title="Optický vláknový senzor pro měření gradientu teploty",
 annote="Tento článek popisuje konstrukci vícebodového měření teploty na jednom vlákně.",
 address="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Královopolská 147,61264 Brno",
 booktitle="Sborník příspěvků multioborové konference LASER57",
 chapter="141890",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Královopolská 147,61264 Brno",
 year="2017",
 month="november",
 pages="22--23",
 publisher="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Královopolská 147,61264 Brno",
 type="conference paper"
}