Publication detail

Výuka projektového řízení podle znalostních oblastí

KRESLÍKOVÁ, J., BEDNÁŘ, D.

Original Title

Výuka projektového řízení podle znalostních oblastí

Czech Title

Výuka projektového řízení podle znalostních oblastí

Language

cs

Original Abstract

Při zavádění manažérských předmětů do studijních programů vysokých škol se často řeší problém volby pohledu na sledovanou oblast tak, aby pokrývala široké možnosti uplatnění získaných vědomostí. Ve výuce projektového řízení se nabízí možnost výkladu uvedené disciplíny podle znalostních oblastí projektového řízení, které lze uplatnit na řízení projektů v různých aplikačních oblastech. V příspěvku jsou uvedeny projektově řídící procesy devíti znalostních oblastí projektového řízení, jejich členění dle fází životního cyklu projektu a jejich vzájemné vazby.

Czech abstract

Při zavádění manažérských předmětů do studijních programů vysokých škol se často řeší problém volby pohledu na sledovanou oblast tak, aby pokrývala široké možnosti uplatnění získaných vědomostí. Ve výuce projektového řízení se nabízí možnost výkladu uvedené disciplíny podle znalostních oblastí projektového řízení, které lze uplatnit na řízení projektů v různých aplikačních oblastech. V příspěvku jsou uvedeny projektově řídící procesy devíti znalostních oblastí projektového řízení, jejich členění dle fází životního cyklu projektu a jejich vzájemné vazby.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT14189,
 author="Jitka {Kreslíková} and David {Bednář}",
 title="Výuka projektového řízení podle znalostních oblastí",
 annote="Při zavádění manažérských předmětů do studijních programů vysokých škol se často řeší problém volby pohledu na sledovanou oblast tak, aby pokrývala široké možnosti uplatnění získaných vědomostí. Ve výuce projektového řízení se nabízí možnost výkladu uvedené disciplíny podle znalostních oblastí projektového řízení, které lze uplatnit na řízení projektů v různých aplikačních oblastech. V příspěvku jsou uvedeny projektově řídící procesy devíti znalostních oblastí projektového řízení, jejich členění dle fází životního cyklu projektu a jejich vzájemné vazby.",
 address="Sdružení Evida - konferenční servis",
 booktitle="EDMAN 03",
 chapter="14189",
 edition="Acta Evida № 22",
 institution="Sdružení Evida - konferenční servis",
 year="2003",
 month="august",
 pages="0",
 publisher="Sdružení Evida - konferenční servis",
 type="conference paper"
}