Publication detail

Image Data Based Method for 3D Ultrasonic Data Positioning

ZAČAL, J., JAN, J.

Original Title

Image Data Based Method for 3D Ultrasonic Data Positioning

Czech Title

Metoda stanovení polohy pro 3D ultrazvukové zobrazení založená na obrazových datech

English Title

Image Data Based Method for 3D Ultrasonic Data Positioning

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In the free-hand 3D ultrasonography, the position of the us. probe of a 2D ultrasound scanner is sensed by a special positioning subsystem so that the us. data are accompanied by the positional data. The resulting 3D data should permit flexible visualization and more accurate volume measurements than can be achieved using isolated 2D B-scans; however, the use of the position sensor may be inconvenient for the clinician and, moreover, the main disadvantage is that these position sensors are not accurate enough and calibration of the measuring equipment may be too complicated. The objective of the presented work is thus to replace the positioning sensor with a technique to estimate the probe trajectory based on the B-scan images themselves. Some publications on such techniques exist, based on speckle correlation analysis. In this paper, we propose a method of a different kind expected to enable accurate positioning using image-data registering based algorithm, including possible modifications.

Czech abstract

V případě snímání metodou free-hand scanning je dnes nejčastěji přímo na ultrazvukovou sondu připevněn senzor (elektromagnetický, optický, příp. akustický), který umožňuje měřit aktuální pozici a orientaci sondy. Takto upravenou sondou potom operátor (lékař) snímá ROI již běžným způsobem, tj. plynulým pohybem sondy provede nasnímání z různých směrů a úhlů. Protože zde však není žádným způsobem předem zaručeno, jaké umístění budou mít jednotlivě nasnímané 2-D řezy v 3-D prostoru, je třeba, aby se sám operátor postaral o dostatečně podrobné nasnímání ROI a to bez významných mezer. Během manipulace se sondou se do připojeného počítače průběžně ukládají právě snímané 2-D řezy společně s údaji o aktuální pozici a orientaci senzoru, pevně spojeného se sondou. Tyto informace jsou následně využity pro sestavení 3-D objemu ultrazvukových dat. Značnou nevýhodou tohoto postupu je to, že poziční senzory často nejsou dostatečně přesné a jejich kalibrace není vůbec jednoduchá úloha. Je zde proto snaha nutnost snímání pozičních údajů vyloučit explicitně.

English abstract

In the free-hand 3D ultrasonography, the position of the us. probe of a 2D ultrasound scanner is sensed by a special positioning subsystem so that the us. data are accompanied by the positional data. The resulting 3D data should permit flexible visualization and more accurate volume measurements than can be achieved using isolated 2D B-scans; however, the use of the position sensor may be inconvenient for the clinician and, moreover, the main disadvantage is that these position sensors are not accurate enough and calibration of the measuring equipment may be too complicated. The objective of the presented work is thus to replace the positioning sensor with a technique to estimate the probe trajectory based on the B-scan images themselves. Some publications on such techniques exist, based on speckle correlation analysis. In this paper, we propose a method of a different kind expected to enable accurate positioning using image-data registering based algorithm, including possible modifications.

Keywords

ultrasound imaging, 3D ultrasound, free-hand, correlation, speckle

RIV year

2004

Released

01.06.2004

Publisher

VUTIUM Press

Location

Brno

ISBN

80-214-2633-0

Book

Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 17th Biennial International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2004

Pages from

337

Pages to

339

Pages count

3

BibTex


@inproceedings{BUT14070,
 author="Jiří {Začal} and Jiří {Jan}",
 title="Image Data Based Method for 3D Ultrasonic Data Positioning",
 annote="In the free-hand 3D ultrasonography, the position of the us. probe of a 2D ultrasound scanner is sensed by a special positioning subsystem so that the us. data are accompanied by the positional data. The resulting 3D data should permit flexible visualization and more accurate volume measurements than can be achieved using isolated 2D B-scans; however, the use of the position sensor may be inconvenient for the clinician and, moreover, the main disadvantage is that these position sensors are not accurate enough and calibration of the measuring equipment may be too complicated. The objective of the presented work is thus to replace the positioning sensor with a technique to estimate the probe trajectory based on the B-scan images themselves. Some publications on such techniques exist, based on speckle correlation analysis. In this paper, we propose a method of a different kind expected to enable accurate positioning using image-data registering based algorithm, including possible modifications.",
 address="VUTIUM Press",
 booktitle="Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 17th Biennial International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2004",
 chapter="14070",
 institution="VUTIUM Press",
 year="2004",
 month="june",
 pages="337",
 publisher="VUTIUM Press",
 type="conference paper"
}