Patent detail

Způsob automatického proplachování tlakové kanalizace a systém k provádění tohoto způsobu

RUČKA, J. KOVÁŘ, J. ANDRŠ, O.

Patent type

Patent

Abstract

Technické řešení se týká systému pro automatické proplachování tlakové kanalizace proti jejímu zanášení sedimentem z odpadní vody.

Keywords

tlaková kanalizace; provozování; proplachování; ucpávání; sediment; řídící jednotka čerpadla

Patent number

306856

Date of registration

09.08.2017

Date of expiry

09.08.2019

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www