Publication detail

Modified GIANT Dynamic Bandwidth Allocation Algorithm of NG-PON

HORVÁTH, T. OUJEZSKÝ, V. MÜNSTER, P. VOJTĚCH, J. HAVLIŠ, O. SIKORA, P.

Original Title

Modified GIANT Dynamic Bandwidth Allocation Algorithm of NG-PON

Czech Title

Modifikovaný GIANT algoritmus pro dynamické přidělování šířky pásma

English Title

Modified GIANT Dynamic Bandwidth Allocation Algorithm of NG-PON

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

As NS-3 simulator does not support the direct mapping of Triple Play services into T-CONT and their labeling. We focus on a delay value for Triple Play services which was reduced by own modification in a GIANT algorithm. On the other hand, we cannot reduce the delay value for VoIP services because it has the highest priority by T-CONT.

Czech abstract

NS-3 simulátor nepodporuje přímé mapování služby Triple Play do T-CONT a jejich označování. Zaměřujeme se na hodnotu zpoždění pro Triple Play služby, která byla snížena po vlastní úpravě algoritmu. Na druhé straně nemůžeme snížit hodnotu zpoždění pro VoIP služby, protože má nejvyšší prioritu pomocí T-CONT.

English abstract

As NS-3 simulator does not support the direct mapping of Triple Play services into T-CONT and their labeling. We focus on a delay value for Triple Play services which was reduced by own modification in a GIANT algorithm. On the other hand, we cannot reduce the delay value for VoIP services because it has the highest priority by T-CONT.

Keywords

DBA, NS-3, simulation, PON, XG-PON

Released

07.04.2017

Publisher

Croatian Communications and Information Society

Pages from

15

Pages to

22

Pages count

8

URL

Full text in the Digital Library

BibTex


@article{BUT134591,
 author="Tomáš {Horváth} and Václav {Oujezský} and Petr {Münster} and Josef {Vojtěch} and Ondřej {Havliš} and Pavel {Sikora}",
 title="Modified GIANT Dynamic Bandwidth Allocation Algorithm of NG-PON",
 annote="As NS-3 simulator does not support the direct mapping of Triple Play services into T-CONT and their labeling. We focus on a delay value for Triple Play services which was reduced by own modification in a GIANT algorithm. On the other hand, we cannot reduce the delay value for VoIP services because it has the highest priority by T-CONT.",
 address="Croatian Communications and Information Society",
 chapter="134591",
 doi="10.24138/jcomss.v13i1.243",
 howpublished="online",
 institution="Croatian Communications and Information Society",
 number="1",
 volume="13",
 year="2017",
 month="april",
 pages="15--22",
 publisher="Croatian Communications and Information Society",
 type="journal article"
}