Publication detail

Speech disorders in Parkinson's disease: early diagnostics and effects of medication and brain stimulation

BRABENEC, L. MEKYSKA, J. GALÁŽ, Z. REKTOROVÁ, I.

Original Title

Speech disorders in Parkinson's disease: early diagnostics and effects of medication and brain stimulation

Czech Title

Poruchy řeči u Parkinsonovy nemoci: včasná diagnóza a efekt medikace a stimulace mozku

English Title

Speech disorders in Parkinson's disease: early diagnostics and effects of medication and brain stimulation

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Hypokinetic dysarthria (HD) occurs in 90% of Parkinson's disease (PD) patients. It manifests specifically in the areas of articulation, phonation, prosody, speech fluency, and faciokinesis. We aimed to systematically review papers on HD in PD with a special focus on (1) early PD diagnosis and monitoring of the disease progression using acoustic voice and speech analysis, and (2) functional imaging studies exploring neural correlates of HD in PD, and (3) clinical studies using acoustic analysis to evaluate effects of dopaminergic medication and brain stimulation. A systematic literature search of articles written in English before March 2016 was conducted in the Web of Science, PubMed, SpringerLink, and IEEE Xplore databases using and combining specific relevant keywords. Articles were categorized into three groups: (1) articles focused on neural correlates of HD in PD using functional imaging (n = 13); (2) articles dealing with the acoustic analysis of HD in PD (n = 52); and (3) articles concerning specifically dopaminergic and brain stimulation-related effects as assessed by acoustic analysis (n = 31); the groups were then reviewed. We identified 14 combinations of speech tasks and acoustic features that can be recommended for use in describing the main features of HD in PD. While only a few acoustic parameters correlate with limb motor symptoms and can be partially relieved by dopaminergic medication, HD in PD seems to be mainly related to non-dopaminergic deficits and associated particularly with non-motor symptoms. Future studies should combine non-invasive brain stimulation with voice behavior approaches to achieve the best treatment effects by enhancing auditory-motor integration.

Czech abstract

Hypokinetická dysartrie (HD) se vykytuje u 90% pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN). Konkrétně se projevuje v oblasti artikulace, fonace, prozodie, plynulosti řeči a faciokineze. Našim záměrem bylo provést systematický přehled článků zabývajících se HD u PN se speciální zaměřením na (1) včasnou diagnózu PN a monitorování progrese onemocnění pomocí akustické analýzy hlasu a řeči, (2) studie funkčního zobrazování používaného k odhalení neurologických korelátu HD u PN, (3) klinické studie hodnotící efekt dopaminergní léčby a stimulace mozku. Systematický průzkum dostupné literatury psané v angličtině a vydané před březnem 2016 byl proveden v databázích Web of Science, PubMed, SpringerLink a IEEE Xplore za použití specifických klíčových slov. Články byly rozděleny do tří skupiny: (1) články zaměřené na neurologické koreláty HD u PN odhalené pomocí funkčního zobrazování (n = 13); (2) články zabývající se akustickou analýzou HD u PN (n = 52); (3) články zabývající se akustickou analýzou efektu dopaminergní a neurostimulační léčny (n = 31). Bylo identifikováno 14 kombinací řečových cvičení a akustických parametrů, které jsou doporučeny k popisu hlavních příznaků HD u PN. Zatímco jen několik akustických parametrů koreluje se symptomy motoriky končetin a mohou být částečně potlačeny dopaminergní léčbou, HD u PN je pravděpodobně vztažena k převážně nedopaminergním deficitům a asociována částečně s nemotorickými symptomy. Do budoucna je doporučena kombinace neinvazivní stimulace mozku a behaviorálních přístupů k lepšímu efektu

English abstract

Hypokinetic dysarthria (HD) occurs in 90% of Parkinson's disease (PD) patients. It manifests specifically in the areas of articulation, phonation, prosody, speech fluency, and faciokinesis. We aimed to systematically review papers on HD in PD with a special focus on (1) early PD diagnosis and monitoring of the disease progression using acoustic voice and speech analysis, and (2) functional imaging studies exploring neural correlates of HD in PD, and (3) clinical studies using acoustic analysis to evaluate effects of dopaminergic medication and brain stimulation. A systematic literature search of articles written in English before March 2016 was conducted in the Web of Science, PubMed, SpringerLink, and IEEE Xplore databases using and combining specific relevant keywords. Articles were categorized into three groups: (1) articles focused on neural correlates of HD in PD using functional imaging (n = 13); (2) articles dealing with the acoustic analysis of HD in PD (n = 52); and (3) articles concerning specifically dopaminergic and brain stimulation-related effects as assessed by acoustic analysis (n = 31); the groups were then reviewed. We identified 14 combinations of speech tasks and acoustic features that can be recommended for use in describing the main features of HD in PD. While only a few acoustic parameters correlate with limb motor symptoms and can be partially relieved by dopaminergic medication, HD in PD seems to be mainly related to non-dopaminergic deficits and associated particularly with non-motor symptoms. Future studies should combine non-invasive brain stimulation with voice behavior approaches to achieve the best treatment effects by enhancing auditory-motor integration.

Keywords

Hypokinetic dysarthria, Parkinson’s disease, acoustic analysis, rTMS, DBS, dopaminergic medication, functional imaging

Released

06.03.2017

Pages from

303

Pages to

334

Pages count

32

BibTex


@article{BUT134150,
 author="Luboš {Brabenec} and Jiří {Mekyska} and Zoltán {Galáž} and Irena {Rektorová}",
 title="Speech disorders in Parkinson's disease: early diagnostics and effects of medication and brain stimulation",
 annote="Hypokinetic dysarthria (HD) occurs in 90% of Parkinson's disease (PD) patients. It manifests specifically in the areas of articulation, phonation, prosody, speech fluency, and faciokinesis. We aimed to systematically review papers on HD in PD with a special focus on (1) early PD diagnosis and monitoring of the disease progression using acoustic voice and speech analysis, and (2) functional imaging studies exploring neural correlates of HD in PD, and (3) clinical studies using acoustic analysis to evaluate effects of dopaminergic medication and brain stimulation. A systematic literature search of articles written in English before March 2016 was conducted in the Web of Science, PubMed, SpringerLink, and IEEE Xplore databases using and combining specific relevant keywords. Articles were categorized into three groups: (1) articles focused on neural correlates of HD in PD using functional imaging (n = 13); (2) articles dealing with the acoustic analysis of HD in PD (n = 52); and (3) articles concerning specifically dopaminergic and brain stimulation-related effects as assessed by acoustic analysis (n = 31); the groups were then reviewed. We identified 14 combinations of speech tasks and acoustic features that can be recommended for use in describing the main features of HD in PD. While only a few acoustic parameters correlate with limb motor symptoms and can be partially relieved by dopaminergic medication, HD in PD seems to be mainly related to non-dopaminergic deficits and associated particularly with non-motor symptoms. Future studies should combine non-invasive brain stimulation with voice behavior approaches to achieve the best treatment effects by enhancing auditory-motor integration.",
 chapter="134150",
 doi="10.1007/s00702-017-1676-0",
 howpublished="print",
 number="3",
 volume="124",
 year="2017",
 month="march",
 pages="303--334",
 type="journal article"
}