Publication detail

ZELENÉ STŘECHY A JEJICH VLIV NA TEPELNOU STABILITU

Original Title

ZELENÉ STŘECHY A JEJICH VLIV NA TEPELNOU STABILITU

Czech Title

ZELENÉ STŘECHY A JEJICH VLIV NA TEPELNOU STABILITU

Language

cs

Original Abstract

Obsahem tohoto příspěvku, je seznámení se s účinky vegetačního souvrství na tepelnou stabilitu objektu. V příspěvku byla namodelována menší dřevostavba, kterou jsme posuzovali s klasickou plochou střechou a pak s plochou střechou doplněnou o 100mm a 300mm zeminy. Výsledky v příspěvku jsou pouze početní a byly vytvořeny pomocí softwarového programu na principu nestacionární numerické metody. Metoda výpočtu tepelné stability vychází z technické normy ČSN 73 0540. Výpočet byl upraven pro proměnné okrajové podmínky zahrnující trajektorii chodu slunce po obloze.

Czech abstract

Obsahem tohoto příspěvku, je seznámení se s účinky vegetačního souvrství na tepelnou stabilitu objektu. V příspěvku byla namodelována menší dřevostavba, kterou jsme posuzovali s klasickou plochou střechou a pak s plochou střechou doplněnou o 100mm a 300mm zeminy. Výsledky v příspěvku jsou pouze početní a byly vytvořeny pomocí softwarového programu na principu nestacionární numerické metody. Metoda výpočtu tepelné stability vychází z technické normy ČSN 73 0540. Výpočet byl upraven pro proměnné okrajové podmínky zahrnující trajektorii chodu slunce po obloze.

BibTex


@inproceedings{BUT132199,
 author="Michal {Majsniar} and Stanislav {Šťastník} and Pavel {Soudek}",
 title="ZELENÉ STŘECHY A JEJICH VLIV NA TEPELNOU STABILITU",
 annote="Obsahem tohoto příspěvku, je seznámení se s účinky vegetačního souvrství na tepelnou stabilitu objektu. V příspěvku byla namodelována menší dřevostavba, kterou jsme posuzovali s klasickou plochou střechou a pak s plochou střechou doplněnou o 100mm a 300mm zeminy. Výsledky v příspěvku jsou pouze početní a byly vytvořeny pomocí softwarového programu na principu nestacionární numerické metody. Metoda výpočtu tepelné stability vychází z technické normy ČSN 73 0540. Výpočet byl upraven pro proměnné okrajové podmínky zahrnující trajektorii chodu slunce po obloze.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav 2017",
 chapter="132199",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2017",
 month="january",
 pages="1--8",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}