Publication detail

About the selectivity of the heritage protection, or Life inside the reservation

HORÁČEK, M.

Original Title

O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci

Czech Title

O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci

English Title

About the selectivity of the heritage protection, or Life inside the reservation

Type

lecture

Language

cs

Original Abstract

Přednáška o plošné památkové ochraně a společných rysech ochrany kulturního a přírodního dědictví.

Czech abstract

Přednáška o plošné památkové ochraně a společných rysech ochrany kulturního a přírodního dědictví.

English abstract

A lecture on the heritage preservation areas, and the common features of the protection of cultural and natural heritage.

Keywords

heritage preservation; protection of nature; world heritage

Released

11.11.2016

Publisher

České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče

Location

Praha

Pages from

1

Pages to

2

Pages count

2

BibTex


@misc{BUT131715,
 author="Martin {Horáček}",
 title="O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci",
 annote="Přednáška o plošné památkové ochraně a společných rysech ochrany kulturního a přírodního dědictví.",
 address="České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče",
 chapter="131715",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče",
 year="2016",
 month="november",
 pages="1--2",
 publisher="České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče",
 type="lecture"
}